• Teckenspråkstolk och dövblindtolk

  Höstterminen 2018 till Vårterminen 2019

  Ansök senast 1 maj 2018

  Tycker du om att arbeta med människor? Är du intresserad av språk och kommunikation? Vill du ha nya spännande arbetsplatser varje dag? Bli teckenspråkstolk och dövblindtolk!

  Ansök
 • Skrivtolk

  Höstterminen 2018 till Vårterminen 2019

  Ansök senast 1 maj 2018

  Tycker du om att skriva? Vill du arbeta med människor? Vill du ha hela samhället som din arbetsplats? Bli skrivtolk!

  Ansök
 • Allmän kurs

  Höstterminen 2018

  Allmän kurs i Solna är en utbildning för dig över 18 år som vill läsa in grundskole- och/eller gymnasiekurser. Det är CSN-berättigade heltidsstudier på dagtid. Du studerar mellan 1-3 år, beroende på vad du har för tidigare erfarenhet. Välkommen!

  Ansök
 • Allmän kurs i Huddinge

  Allmän kurs i Huddinge

  Höstterminen 2018

  Löpande antagning

  Allmän kurs i Huddinge är på grundskolenivå. Det är en förberedande utbildning som syftar till att ge motsvarande grundskolekompetens för att kunna söka studier på gymnasienivå.

  Ansök
 • Direkttextning för TV

  Kursen ges inte under 2018

  Är du intresserad av TV-mediet, är allmänbildad samt har goda kunskaper i svenska, då ska du bli direkttextare.

  Ansök
 • Teckenspråksutbildning för föräldrar - TUFF

  TUFF-utbildningen är till för föräldrar som har barn som är beroende av teckenspråk för sin kommunikation. Undervisningen anordnas på de olika nivåerna: bas, fortsättning samt fördjupning. Vi har teckenspråkskunnig barnpersonal som tar hand om barnen. under tiden föräldrar är på teckenspråkskurs.

  Ansök
 • Studiemotiverande folkhögskolekurs - SMF

  Är du arbetssökande? Har du siktet inställt på studier eller arbete? Vill du vara med på en kurs där du arbetar aktivt för din egen framtid? Då är "Studiemotiverande folkhögskolekurs", SMF, en kurs för dig. Prata med arbetsförmedlingen för att få en plats på kursen.

 • lärarassistent södertorns folkhögskola

  Lärarassistent

  Det behövs fler vuxna inom skolan och lärarna måste få mer tid till att fokusera på det pedagogiska. Här kommer du som lärarassistent in i bilden. Du fungerar som lärarens förlängda arm och hjälper till att skapa en lugn och trygg skolgång för eleverna. Du ansöker via din handledare på Arbetsförmedlingen.

 • Humanistisk socialpedagog

  Höstterminen 2018

  Ansök senast 15 april 2018

  Vill du arbeta professionellt med människor i utsatta livssituationer? Då är den 2-åriga yrkesutbildningen till humanistisk socialpedagog rätt för dig. Efter utbildningen är du väl förberedd att arbeta som socialpedagog, inom öppenvård och institutionsvård för ungdomar eller vuxna. Gruppdynamik och personlig utveckling är viktiga inslag i utbildningen.

  Ansök
 • Etableringskurs

  Stiftelsen Väddö och Södertörn folkhögskolor bedriver, i samarbete med Arbetsförmedlingen, en 26 veckor lång Etableringskurs i Vårby gård. Kursen vänder sig till dig som är inskriven hos Arbetsförmedlingen och har en pågående etableringsplan. Du söker till kursen genom din handläggare på Arbetsförmedlingen.

 • Teckenspråkskurs

  Sista ansökningsdag: Vi tar inte emot flera ansökningar.

  En grundkurs för alla som är intresserade av teckenspråk, föräldrar, anhöriga, assistenter med flera.

  Ansök
 • Fortsättningskurs i Teckenspråk

  Sista ansökningsdag: Vi tar inte emot flera ansökningar.

  En kurs för dig som vill fortsätta att utveckla dina kunskaper inom teckenspråket.

  Ansök
 • Teckenspråkskurs för TUFF +240

  Sista ansökningsdag: Vi tar inte emot fler ansökningar.

  En distanskurs i svenskt teckenspråk till dig som har slut på TUFF-timmar. Även syskon som fyllt 13 år är välkomna.

  Ansök
 • Teckenspråkskurs på distans

  Vårterminen 2018 till höstterminen 2018

  Sista ansökningsdag: Vi tar inte emot fler ansökningar.

  En distanskurs i teckenspråk för alla som är intresserade av teckenspråk, föräldrar, anhöriga, assistenter med flera.

  Ansök
 • Teckenspråkskurs för dig som är personlig assistent

  Sista ansökningsdag: Vi tar inte emot fler ansökningar.

  Kurs i teckenspråk till dig som arbetar som assistent och behöver teckenspråk i ditt arbete.

  Ansök
 • Kurs i handledning

  Kursen ges inte under 2018

  Kursen riktar sig till dig som träffar och handleder praktikanter från folkhögskolorna i Sverige. Vi erbjuder en möjlighet att under ett halvår utveckla din handledarkompetens.

  Ansök
 • Tecken som stöd - TSS

  Målgrupp är utbildade tolkar i teckenspråk eller skrivtolkning som vill lära sig TSS och som sedan vill fortsätta att tolka med TSS.

  Ansök
 • Validering av skrivtolkning för verksam/utbildad teckenspråkstolk

  Södertörns folkhögskola prövar och utfärdar utbildningsbevis för skrivtolk, som formellt skall vara likvärdigt med det utbildningsbevis som utbildad godkänd skrivtolk får efter genomgången ettårig utbildning till skrivtolk vid Södertörns folkhögskola.

 • SFI - KISTA

  Svenska språket är nyckeln in i samhället och arbetslivet. Hos oss vid Södertörns folkhögskola kan du lära dig svenska språket (SFI: svenska för invandrare) på ett enkelt och pedagogiskt sätt utifrån dina individuella behov. Vi kan erbjuda dig personligt stöd i ditt lärande för att du ska kunna klara dina studiemål. Vi på Södertörns folkhögskola har lång erfarenhet av undervisning och pedagogiskt arbete med utrikesfödda elever.

  Ansök
Share This