Södertörns folkhögskola i Liljeholmen

Tolklinjerna, SMF och TUFF

Postadress
Box 44055, 100 73 Stockholm

Besöksadress
Årstaängsvägen 9, Stockholm (Station: Liljeholmen)

E-post
info@sodertorn.fhsk.se

Telefon
08-500 207 50

SMS
076-677 15 51

Bildtelefon

sodertorn@ectalk.se

Förfrågan om lokal i Liljeholmen
Ulrica Broberg
ulrica.broberg@sodertorn.fhsk.se

Rektor Väddö och Södertörns folkhögskolor
Örjan Brinkman
orjan.brinkman@vaddo.fhsk.se

Biträdande rektor
Anna Hein
anna.hein@sodertorn.fhsk.se

Controller
Åsa Rosengren
asa.rosengren@vaddo.fhsk.se

Linjeföreståndare
Carina Högberg
carina.hogberg@sodertorn.fhsk.se

IT
Pär Arfvidsson
par.arfvidsson@sodertorn.fhsk.se

Göran Tannlund
goran.tannlund@sodertorn.fhsk.se

Administration
Marika Norrgrann
marika.norrgrann@sodertorn.fhsk.se

Receptionist
Ulrica Broberg
ulrica.broberg@sodertorn.fhsk.se

Vaktmästare
Peter Elfvén
peter.elfven@sodertorn.fhsk.se

Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen

Lärare
Carina Högberg
carina.hogberg@sodertorn.fhsk.se

Camilla Attestål
camilla.attestal@sodertorn.fhsk.se

Jonas Carlsson
jonas.carlsson@sodertorn.fhsk.se

Jens Henning
jens.henning@sodertorn.fhsk.se

Erika Lundquist
erika.lundquist@sodertorn.fhsk.se

Christina M Karv
christina.karv@sodertorn.fhsk.se

Karin Zetterman
karin.zetterman@sodertorn.fhsk.se

Lärarassistent
Göran Rydberg
goran.rydberg@sodertorn.fhsk.se

Skrivtolkutbildningen

Linjeföreståndare och lärare
Maria Laurin
maria.laurin@sodertorn.fhsk.se

Södertörns folkhögskola i Solna

Allmän kurs i Solna

Besöks- och postadress
Skytteholmsvägen 2
171 44 Solna

E-post
info@allmankurs.se

Telefon
 0176 – 528 25

Rektor Väddö och Södertörns folkhögskolor
Örjan Brinkman
orjan.brinkman@vaddo.fhsk.se

Studierektor och linjeföreståndare
Anna Leander
anna.leander@allmankurs.se

IT
Pär Arfvidsson
par.arfvidsson@sodertorn.fhsk.se

Göran Tannlund
goran.tannlund@sodertorn.fhsk.se

Allmän kurs

Lärare
Jon-Erik Rehn
jon-erik.rehn@allmankurs.se

Jalel Cheffi
jalel.cheffi@allmankurs.se

Susanne Monroe
susanne.monroe@allmankurs.se

Ewa Holm
ewa.holm@allmankurs.se

Magnus Koraen
magnus.koraen@allmankurs.se

Teckenspråksutbildning för föräldrar – TUFF

Postadress
Box 44055, 100 73 Stockholm

Besöksadress
Årstaängsvägen 9, Stockholm (Station: Liljeholmen)

E-post
info@tuffkurs.nu

Verksamhetsledare
Anna Hein
Telefon: 08-745 82 13
anna.hein@sodertorn.fhsk.se

Kursföreståndare och lärare
Åsa Ulemark
asa.ulemark@tuffkurs.nu

Lärare
Peter Hegethorn
peter.hegethorn@tuffkurs.nu

Administration och Barntillsyn
Marika Norrgrann
marika.norrgrann@tuffkurs.nu

Studiemotiverande folkhögskolekurs – SMF

Kursplats
Årstaängsvägen 9, Stockholm (Station: Liljeholmen)

Carina Wallentin
carina.wallentin@sodertorn.fhsk.se
Mobil: 070 73 25 616

Marie Sjömark
marie.sjomark@sodertorn.fhsk.se
Mobil: 070 47 65 126

Södertörns Folkhögskola i Liljeholmen

Allmänna folkhögskolekursen i Solna

Share This