HANDLEDARUTBILDNING FÖR UTBILDADE TOLKAR

Handledarutbildning för utbildade tolkar

Är du utbildad teckenspråkstolk eller skrivtolk? Vill du handleda praktikanter från folkhögskolornas tolkutbildningar? Då är den här kursen för dig!

Det är många redan etablerade tolkar som vill gå vår handledningskurs. Det tycker vi är väldigt roligt och nu har du chansen att gå Handledarutbildning för utbildade tolkar för att utveckla din handledarkompetens.

På folkhögskolornas tolkutbildningar är praktikperioderna viktiga inslag. Det är här deltagarna får prova på yrket på riktigt och knyta värdefulla kontakter för framtiden. Din uppgift som handledare är att vägleda deltagaren och ge honom eller henne värdefulla råd på vägen.  

Distansutbildning med tre fysiska träffar

Kursen är en distansutbildning på halvfart (50 %) under sex månader. Vi kommer att ha tre fysiska träffar på vår huvudskola i Liljeholmen i Stockholm, där varje fysisk träff består av två dagar, från fredag till lördag. Träffarna tar avstamp i föreläsningar och diskussioner och vi använder oss ofta av rollspel för att öva på olika situationer. Mellan träffarna får du övningar och du arbetar då självständigt med att utveckla din handledning.

Mer information om kursen kommer att ges i augusti men ansök gärna redan nu för att säkra din plats för höstens utbildning.

Kursfakta

Distanskurs med tre fysiska träffar

Kursstart: 16 september 2019
Kursslut:
28 mars 2020

Kurslängd: 6 månader

Studietakt: Distans, 50 %

Datum för fysiska träffar: 4-5/10, 15-16/11, 27-28/3

Tider under de fysiska träffarna:

Fredagarna är 14.00–18.00
Lördagarna är 09.00–17.00

Kostnad: Kursen är kostnadsfri men du får själv stå för resa, mat och boende under de fysiska träffarna.

Kursansvarig: Karin Zetterman
E-post: karin.zetterman@sodertorn.fhsk.se

För mer information, kontakta:
Marika Norrgrann, administratör
E-post: marika.norrgrann@sodertorn.fhsk.se

Facebook

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

citat 3

Engagerade lärare

Citat 2

Man trivs med en gång

Share This