HANDLEDNING

Kurs i handledning för teckenspråkstolkar och skrivtolkar

Kursen riktar sig till dig som träffar och handleder praktikanter från folkhögskolorna i Sverige. Vi erbjuder en möjlighet att under ett halvår utveckla din handledarkompetens. Vi träffas på skolan i Gamla Stan vid tre tillfällen, fredag-lördag.

Träffarna tar avstamp i föreläsningar och diskussioner som sedan följs av gruppdiskussioner och rollspel och mellan träffarna är det meningen att du aktivt arbetar med ditt handledarskap och då utgå från ditt möte med praktikanter.

Läs mer om kurs i kursbeskrivning

Kursen ges på svenska.

Kursen startar den 14 oktober 2016 med en individuell uppgift men vi träffas första gången 11-12 november 2016. Den andra träffen 20-21 januari 2017 och vi avslutar kursen 10-11 mars 2017.

Vi ser fram emot en givande kurs!

Karin Zetterman, kursansvarig,  e-post: karin.zetterman@sodertorn.fhsk.se

För mer information kontakta Marika Norrgrann, administratör, e-post: marika.norrgrann@sodertorn.fhsk.se

Kursfakta

Kurslängd: 6 månader

Distanskurs med tre fysiska träffar

Studietakt: distans: 50%

Kursstart: 14 oktober 2016

Sista anmälningsdag: 13 oktober 2016

Kostnad: Kursen är kostnadsfri. Du får själv stå för resa, boende och mat under de fysiska träffarna.

Facebook

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Share This