HANDLEDNING

Kurs i handledning för teckenspråkstolkar och skrivtolkar

Kursen riktar sig till dig som träffar och handleder praktikanter från folkhögskolorna i Sverige. Vi erbjuder en möjlighet att under ett halvår utveckla din handledarkompetens. Vi träffas på skolan i Liljeholmen vid tre tillfällen, fredag-lördag.

Träffarna tar avstamp i föreläsningar och diskussioner som sedan följs av gruppdiskussioner och rollspel och mellan träffarna är det meningen att du aktivt arbetar med ditt handledarskap och då utgå från ditt möte med praktikanter.

Kursen ges på svenska.

Kursen ges inte under 2018.

Karin Zetterman, kursansvarig,  e-post: karin.zetterman@sodertorn.fhsk.se

För mer information kontakta Marika Norrgrann, administratör, e-post: marika.norrgrann@sodertorn.fhsk.se

Kursfakta

Kurslängd: 6 månader

Distanskurs med fysiska träffar

Studietakt: distans: 50%

Kursstart: Ingen kursen under 2018

Kostnad: Kursen är kostnadsfri. Du får själv stå för resa, boende och mat under de fysiska träffarna.

Facebook

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

citat 3

Engagerade lärare

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Share This