HUMANISTISK SOCIALPEDAGOG, 1 ÅR

Vill du jobba med socialt förändringsarbete?

Utbildningen vänder sig till dig som har minst fem års erfarenhet från yrkesområdet men som saknar adekvat utbildning. Många arbetsplatser som sysslar med behandling eller annan form av socialt förändringsarbete har idag personal med reell kompetens men som saknar den grundutbildning man bör ha.
 

Med validering av de studerandes sedan tidigare förvärvad kunskap

Denna utbildning är 1 år och riktar sig till de som har mer än 5 års erfarenhet inom området. Utbildningen skapar individuella lösningar: Alla studerande läser alla ämnen och vi validerar de studerandes kunskaper fortlöpande. Utbildningen ger erforderlig kompetens för vad man bör ha i yrkeslivet.
 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans med 10 fysiska träffar förlagda i vår systerskola Väddö folkhögskolas lokaler på Väddö. Träffarna är 3 dagar och förlagda på veckodagar. Varje träff startar med lunch kl. 12.00 dag ett och slutar kl. 13.00 dag tre, vi jobbar även på kvällen under träffarna.
 

Förhållningssätt

Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till självförverkligande. I behandlingsarbete är självkännedom en av de viktigaste egenskaperna. Den studerande får möjlighet till ökad medvetenhet om sin personliga historia, sina attityder, sitt förhållningssätt samt möjlighet att se sina tillgångar och hinder i ett behandlingsarbete.

Denna möjlighet benämner vi som den studerandes personliga process, ytterligare ett fundament i vårt förhållningssätt till de studerande och deras inlärning. Vi arbetar aktivt för att göra utbildningsgrupperna till ett forum för ett personligt växande som gör det möjligt att aktivt tillvarata de studerandes självupplevda erfarenheter i utbildningen.
 

Utbildningens övergripande mål

Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna:

  • Visa på, genom den egna personliga utvecklingsprocessen, ökad medvetenhet om sig själv och sitt sätt att förhålla sig professionellt till socialt förändringsarbete.
  • Visa grundläggande kunskap om hur samhället och de viktigaste institutionerna fungerar med tanke på socialt förändringsarbete.
  • Redogöra för olika beteendevetenskapliga teorier.
  • Genomföra socialt förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.
  • Ha anammat en attityd och värdegrund i socialt förändringsarbete som innebär respekt för mänskliga rättigheter, grundat på den humanistiska och demokratiska rättstraditionen.
  • Förhålla sig till lagstiftningen inom det socialrättsliga området.
  • Samverka med olika aktörer inom socialt förändringsarbete.
  • Visa på grundläggande färdighet i att uttrycka sig i tal och skrift inom socialt förändringsarbete.

Det är innehållet i vår systerskola Väddö folkhögskolas tvååriga eftergymnasiala utbildningen humanistisk socialpedagog som ligger till grund för denna distansutbildning. Läs mer om utbildningen här (PDF, 517 KB).
 

Kursfakta

Distanskurs med 10 fysiska träffar på vår systerskola Väddö folkhögskola. Adress till Väddö folkhögskola är Grisslehamnsvägen 28, 764 31 Väddö

Kurslängd: 40 veckor

Kursstart: 19 augusti 2019

Studietakt: distans 50 %

Antagningsvillkor: erfarenhet från yrkesområdet, personligt brev

Du kan inte längre söka till höstens start. Välkommen att söka till hösten 2020.

Kontakt: du kan mejla frågor om kursen till info@sodertorn.fhsk.se

Ekonomi: kost och logi vid de fysiska träffarna kostar 1450 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3).

Bor du i närheten av kurslokalerna på Väddö folkhögskola kan du välja att betala enbart för kost, vilket då kostar 630 kr per träff.

CSN: kursen är studiemedelsberättigad.

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

citat 3

Engagerade lärare

Share This