SKRIVTOLK

Så här går ansökan till

1. Du fyller i ansökan som finns på skolans hemsida. I ansökan ska du skriva ett personlig brev där du motiverar varför du vill gå utbildningen, vad du vill att den ska ge dig samt varför du vill bli skrivtolk.

2. Betyg/intyg som du vill stärka din ansökan med behöver inte skickas in tillsammans med ansökan utan visas upp för skolan efter steg två i antagningsprocessen. Betygen/intygen skannas och sparas tillsammans med resultaten från antagningsproven på skolans server under processen.

3. Skolan bekräftar att din ansökan har kommit in genom att du får ett automatiskt svarsmejl. I ett senare mejl får du information om hur du ska gå till väga för att göra de nätbaserade proven.

4. Du börjar med att göra ett nätbaserat hastighetsprov. Om du klarar det får du ytterligare ett mejl med information om ett nätbaserat prov i svenska. Provet i svenska består av en ordförståelsedel och en resuméskrivning. När vi har rättat proven får du besked via mejl om du blir kallad till intervju.

5. Beroende på dina förutsättningar gör du som blir kallad till intervju antagningen antingen på skolan eller på distans via Skype. Det är också vid detta tillfälle som vi begär in efterfrågade betyg/intyg.

6. När vi gjort en sammanlagd bedömning av dina förutsättningar att bli antagen får du besked om detta, oavsett om du blir eller inte blir antagen. Du som blivit antagen får samtidigt veta när du senast behöver tacka ja eller nej till den erbjudna platsen.

7. Beslut om antagning fattas av utbildningsansvarig/skolans rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga till skolans rektor/styrelse.

För mer information kring antagningen kontakta Anna Hein, rektor, e-post: anna.hein@sodertorn.fhsk.se

Kursfakta

Skrivtolkutbildning på distans

Kursstart: 19 augusti 2019

Sista ansökningsdag: Ansökan är öppen fram till kursstart.

Träffar: Obligatoriska träffar sker varannan vecka.

Läsårstider 2019 – 2020
HT: 2019.08.19 – 2019.12.20
VT: 2020.01.07 – 2020.06.05

Studietakt: 100 %

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information besök csn.se eller ring 0771-276 000.

Avgift: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar 700 kr/ termin i serviceavgift.

Den studerande tillhandahåller egen PC och Qwerty-tangentbord. Mer information hittar du här: följ denna länk.

Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn och granskar utbildningens kvalitet.

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Citat 2

Man trivs med en gång

Share This