SKRIVTOLK

Så här går ansökan till

1. Du fyller i ansökan som finns på skolans hemsida (Ansökan). I ansökan ska du skriva en personlig text där du motiverar varför du vill gå utbildningen och vad du vill att den ska ge dig samt varför du vill bli skrivtolk.

2. Betyg/intyg som du vill stärka din ansökan med behöver inte skickas in tillsammans med ansökan utan visas upp för skolan när du genomgår del två i antagningen, som utförs på skolan. Betygen/intygen skannas och sparas tillsammans med resultaten från antagningsproven på skolans server under processen.

3. Skolan bekräftar att din ansökan har kommit in genom att du får ett automatiskt svarsmejl. I ett senare mejl får du information om hur du ska göra det nätbaserade skrivhastighetsprovet och hur du ska göra det nätbaserade provet i svenska som består av fyra delar. Du får en viss tid på dig att göra proven och det tar omkring en vecka för oss att rätta.

4. Inom två veckor får du besked via mejl om du kommer att bli kallad till skolan på intervju och för att för att göra ytterligare prov för att uppfylla de särskilda kraven. För att kallas till skolan bör det nätbaserade skrivhastighetsprovets resultat ligga omkring 300 npm, och de nätbaserade proven i svenska bör sammanlagt uppnå minst 50% korrekthet. Om du inte uppfyller samtliga grundkrav meddelar vi dig via mejl att du inte kan gå vidare för att göra nästa del i antagningen.

5. Del två som görs på skolan består av två prov och det är nu du visar upp dina betyg/intyg som styrker efterfrågade behörighetskrav. Första provet består i att lyssna till en talad inspelad text och återge den i filtrerad skriven form. Momentet görs i grupp och på en av skolans datorer. Det andra provet utgörs av en gruppintervju som följer en frågemall. I båda proven som görs på skolan bedöms dina förutsättningar att kunna tillägna dig skrivtolkning under ett år.

6. Du får besked om du kommer att bli antagen eller hamnat på reservlista. Om du inte gör det så meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Du som blivit antagen får omkring en vecka på dig att tacka ja eller nej till den erbjudna platsen, detta gäller även för dig som är reserv.

7. Beslut om antagning fattas av utbildningsansvarig/skolans rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga till skolans rektor/styrelse.. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga till skolan.

För mer information kontakta Anna Hein, bitr. rektor, e-post: anna.hein@sodertorn.fhsk.se

Kursfakta

Skrivtolkutbildning på distans

Sista ansökningsdag: torsdag 9 augusti

Kursstart: 20 augusti
Obligatorisk närvaro 20-22 augusti 2018
Planering för resterande obligatoriska träffar pågår.

Läsårstider 2018 – 2019
HT: 2018.08.20 – 2018.12.21
VT: 2019.01.07 – 2019.06.07

Studietakt: 100 %

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information besök csn.se eller ring 0771-276 000.

Avgift: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar 700 kr/ termin i serviceavgift.

Den studerande tillhandahåller egen PC och Qwerty-tangentbord. Mer information hittar du här: följ denna länk.

Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn och granskar utbildningens kvalitet.

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Share This