SKRIVTOLK

Utbildning

Utbildningen till skrivtolk är ettårig. Under hela utbildningen tränar du din skrivhastighet på tangentbord (Qwerty). Du lär dig också att kommunicera med personer som blivit döva och hörselskadade som vuxna genom att använda tecken från det svenska teckenspråket (TSS). I området tolkning övar du ditt språk och skrivande. Teoretiska och praktiska kunskaper i tolkningsteknik, etik och teknisk utrustning ingår också. För närvarande ingår upp till sex veckors praktisk färdighet och då får du möjlighet att arbeta med en aktiv skrivtolk och får pröva att göra egna tolkningar. Under förutsättning att samtliga moment och delkurser är godkända utfärdas ett utbildningsbevis efter avslutad utbildning.

Praktik under utbildningstiden

Veckolånga praktikperioder ingår förlagda till olika orter i landet, samt vissa kvällar och helger.

Egen dator

Du behöver ha tillgång till egen bärbar dator, endast PC, under utbildningstiden. Minimikrav prestanda: processor med CORE 2 DUO, ramminne minst 8GB, samt operativsystem: Windows 8.

Kursfakta

Skrivtolkutbildning på distans

Sista ansökningsdag: torsdag 9 augusti

Kursstart: 20 augusti
Obligatorisk närvaro 20-22 augusti 2018
Planering för resterande obligatoriska träffar pågår.

Läsårstider 2018 – 2019
HT: 2018.08.20 – 2018.12.21
VT: 2019.01.07 – 2019.06.07

Studietakt: 100 %

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information besök csn.se eller ring 0771-276 000.

Avgift: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar 700 kr/ termin i serviceavgift.

Den studerande tillhandahåller egen PC och Qwerty-tangentbord.

Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn och granskar utbildningens kvalitet.

Facebook

Instagram

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

citat 3

Engagerade lärare

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat 2

Man trivs med en gång

Share This