TSS

Tecken som stöd (TSS) kurs för tolkar

Målgrupp är utbildade tolkar i teckenspråk eller skrivtolkning som vill lära sig TSS och som sedan vill fortsätta att tolka med TSS.

Kursen är upplagd med både fysiska träffar och distansarbete.

Datum för de fysiska träffarna:
9 november 2016 – 12 november 2016
30 november 2016 – 3 december 2016
1 – 4 februari 2017
29 mars – 1 april 2017

Det femte tillfället blir under maj 2017


För mer information kontakta:
Anna Hein, e-post: anna.hein@sodertorn.fhsk.se

 

Ansök

 

Kursfakta

Kurslängd: 7 månader

Kursstart:  9 november 2016

Distanskurs med fem fysiska träffar

Studietakt: distans 50 %

Sista anmälningsdag: 20 oktober 2016

Kostnad: Kursen är kostnadsfri. Du får själv stå för resa, boende och mat under de fysiska träffarna.

Facebook

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

citat 3

Engagerade lärare

Citat 2

Man trivs med en gång

Share This