TSS

Tecken som stöd (TSS) kurs för tolkar

Målgrupp är utbildade tolkar i teckenspråk eller skrivtolkning som vill lära sig TSS och som sedan vill fortsätta att tolka med TSS.

Kursen är upplagd med både fysiska träffar och distansarbete.

För mer information kontakta:
Anna Hein, e-post: anna.hein@sodertorn.fhsk.se

 

Ansök

 

Kursfakta

Kurslängd: två terminer

Kursstart: hösten 2018

Distanskurs med fysiska träffar

Studietakt: distans 50 %

Kostnad: Kursen är kostnadsfri. Du får själv stå för resa, boende och mat under de fysiska träffarna.

Facebook

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

citat 3

Engagerade lärare

Citat 2

Man trivs med en gång

Share This