TECKENSPRÅKSTOLK

OCH DÖVBLINDTOLK

Nyfiken på teckenspråkstolkning?

Tycker du om att arbeta med människor? Är du intresserad av språk och kommunikation? Vill du ha nya spännande arbetsplatser varje dag? Bli teckenspråkstolk!

Att arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk

Teckenspråkstolkar behövs i många olika situationer för kommunikation mellan hörande och döva/hörselskadade. Tolkningen sker oftast simultant. Tolken arbetar även med tolkning för personer med dövblindhet. Då används taktilt teckenspråk.

Tolkens arbetsuppgifter sker i många olika situationer. I vardagen behövs tolkning på arbetsplatsen, vid läkarbesök eller vid kontakt med myndigheter. Utbildning, konferenser och högtider som t ex bröllop är andra tillfällen. Dagens teknik gör att många uppdrag även sker genom bildtelefoni.

Arbetsmarknad

Som teckenspråkstolk arbetar du på en tolkcentral, i ett tolkföretag eller är egen företagare. Arbetsmarknaden är fortfarande god i landet trots att det finns allt fler utbildade och auktoriserade teckenspråkstolkar.

Lämpliga förkunskaper

För att ha goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen till teckenspråkstolk och dövblindtolk bör du som söker ha god språkbehärskning avseende talad och skriven svenska, ha god allmänbildning, ha motoriska och kognitiva förutsättningar att tillägna dig ett visuellt/gestuellt språk samt ha nyfikenhet och viljan att arbeta med människor. Att arbeta som tolk handlar inte bara om att arbeta med språk utan med människor som använder språk. Därför är förmågan att reflektera över sin egen roll i grupper, kunna se andras behov och ta hänsyn till dem, kunna ge andra utrymme, och ha förmågan att dela med sig av åsikter och kunskaper även önskvärda förkunskaper.

Kursfakta

Utbildningslängd: Upp till fyra år. Heltidsstudier och praktik.

Sista ansökningsdag: Vi har öppen antagning fram till kursstart.

Kursstart: För dig som börjar år 1 är kursstarten måndagen den 10 september.

För dig som börjar år 2,3 och 4 är det upprop måndagen den 20 augusti. Vi kommer att ha kickoff med internat på annan ort under 22-24 augusti.

Läsårstider 2018 – 2019
HT: 2018.08.20 – 2018.12.21
VT: 2019.01.07 – 2019.06.07

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information besök csn.se eller ring 0771-276 000.

Avgift: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar 700 kr/ termin i serviceavgift.

Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn och granskar utbildningens kvalitet.

Facebook

Instagram

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

citat 3

Engagerade lärare

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Share This