TECKENSPRÅKSTOLK
OCH DÖVBLINDSTOLK

Behörighet och urval

Krav för antagning

För att du ska kunna söka och antas till utbildningen gäller att du först måste uppfylla några grundläggande krav:

– Du ska ha fyllt minst 18 år
– Din ansökan ska vara fullständigt ifylld och ha kommit in i tid
– Du ska ha betyg från gymnasieutbildning (eller motsvarande)
– Du ska ha fullgod syn och hörsel
– Du ska ha varit drogfri i minst 2 år om det har funnits ett tidigare missbruk
– Du ska göra ett nätbaserat prov i svenska

Du måste även uppfylla några särskilda krav:

– Du måste klara ett antal teoretiska och praktiska prov som utförs på skolan
– Skolan bedömer om du kan tillgodogöra dig utbildningen

Urvalskriterier – hur skolan väljer vem som får plats?

Om det finns fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller samtliga krav. Skolan väljer först de som:

– har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Om det fortfarande finns behov att göra urval prioriteras i följande ordning
– bästa förmåga i visuell perception
– bästa förmåga i gestuell produktion
– högsta enskilda poängresultat i svenskproven som görs på skolan
– tidigare högskolestudier
– den som bedöms vara särskilt motiverad och representerar en underdimensionerad tolkgrupp i dövsamfundet

Om antalet tillgängliga platser skulle vara fler än antalet antagna, kan villkorad antagning förekomma, vilket innebär att en sökande, som inte uppnått alla särskilda krav ska kunna visa att den har gjort det inom en viss tid.

Har du frågor? Kontakta gärna antagningsadministratör Marika Norrgrann, e-post: marika.norrgrann@sodertorn.fhsk.se

Kursfakta

Utbildningslängd: Upp till fyra år. Heltidsstudier och praktik.

Kursstart: 7 januari 2019

Sista ansökningsdag: Vi har öppen antagning fram till kursstart.

Läsårstider:
VT: 2019.01.07 – 2019.06.07
HT: 2019.08.19 – 2019.12.20

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information besök csn.se eller ring 0771-276 000.

Avgift: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar 700 kr/ termin i serviceavgift.

Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn och granskar utbildningens kvalitet.

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

citat 3

Engagerade lärare

Share This