TECKENSPRÅKSTOLK
OCH DÖVBLINDSTOLK

Behörighet och urval

Krav för antagning

För att du ska kunna söka och antas till utbildningen gäller att du först måste uppfylla några grundläggande krav:

– Du ska ha fyllt minst 18 år
– Din ansökan ska vara fullständigt ifylld
– Du ska ha betyg från gymnasieutbildning (eller motsvarande)
– Du ska ha varit drogfri i minst 2 år om det har funnits ett tidigare missbruk

Du måste även uppfylla några särskilda krav:

– Skriva ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen
– Du måste klara ett antal prov som utförs på skolan
– Skolan bedömer om du kan tillgodogöra dig utbildningen
 

Urvalskriterier – hur skolan väljer vem som får plats?

Om det finns fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller samtliga krav. Skolan väljer först de som:

– har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Om det fortfarande finns behov att göra urval prioriteras i följande ordning
– bästa förmåga i visuell perception
– bästa förmåga i gestuell produktion
– tidigare högskolestudier
– den som bedöms vara särskilt motiverad och representerar en underdimensionerad tolkgrupp i dövsamfundet

Om antalet tillgängliga platser skulle vara fler än antalet antagna, kan villkorad antagning förekomma, vilket innebär att en sökande, som inte uppnått alla särskilda krav ska kunna visa att den har gjort det inom en viss tid.

Har du frågor? Kontakta gärna antagningsadministratör Marika Norrgrann, e-post: marika.norrgrann@sodertorn.fhsk.se

Kursfakta

Utbildningslängd: Upp till fyra år. Heltidsstudier och praktik.

Kursstart: 17 augusti 2020

Sista ansökningsdag: Ansökan är öppen fram till kursstart.

Läsårstider 2020 – 2021
HT: 2020-08-17 – 2020-12-18
VT: 2021-01-04 – 2021-06-04

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information besök csn.se eller ring 0771-276 000.

Avgift: Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar 700 kr/ termin i serviceavgift.

Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn och granskar utbildningens kvalitet.

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Share This