TECKENSPRÅKSTOLK OCH DÖVBLINDTOLK

Så här går ansökan till

1. Du fyller i ansökan som finns på skolans hemsida. I ansökan ska du skriva ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå utbildningen, vad du vill att den ska ge dig och samt varför du vill bli tolk.

2. Betyg/intyg som du vill stärka din ansökan med skickas in tillsammans med ansökan. Betygen/intygen skannas och sparas tillsammans med ansökan på skolans server.

3. Skolan bekräftar att din ansökan har kommit in genom att du får ett automatiskt svarsmejl. I ett senare mejl får du besked om du kommer eller inte kommer att bli antagen. Du som blivit antagen får samtidigt veta när du senast behöver tacka ja eller nej till den erbjudna platsen.

4. Beslut om antagning fattas av utbildningsansvarig/skolans rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga till skolans rektor/styrelse.

För mer information kontakta Anna Hein, rektor, e-post: anna.hein@sodertorn.fhsk.se

Kursfakta

Utbildningslängd: Upp till fyra år. Heltidsstudier och praktik.

Kursstart: 17 augusti 2020

Sista ansökningsdag: Ansökan är öppen fram till kursstart.

Läsårstider 2020 – 2021
HT: 2020-08-17 – 2020-12-18
VT: 2021-01-04 – 2021-06-04

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information besök csn.se eller ring 0771-276 000.

Avgift: Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar 700 kr/ termin i serviceavgift.

Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn och granskar utbildningens kvalitet.

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

citat 3

Engagerade lärare

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Share This