TECKENSPRÅKSTOLK

OCH DÖVBLINDTOLK

Så här går ansökan till

1. Du fyller i ansökan som finns på skolans hemsida ( Ansök). I ansökan ska du skriva ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå utbildningen, vad du vill att den ska ge dig och samt varför du vill bli tolk.

2. Betyg/intyg som du vill stärka din ansökan med behöver inte skickas in tillsammans med ansökan utan visas upp för skolan när du genomgår del två i antagningen, som utförs på skolan. Betygen/intygen skannas och sparas tillsammans med resultaten från antagningsproven på skolans server under processen.

3. Skolan bekräftar att din ansökan har kommit in genom att du får ett automatiskt svarsmejl. I ett senare mejl får du information om hur du ska göra det nätbaserade provet i svenska som består av två delar. Du får en viss tid på dig att göra provet och efter sista dag tar det omkring en vecka för oss att rätta.

4. Inom två veckor efter det nätbaserade provet får du besked via mejl om du kommer att bli kallad till skolan på intervju och för att för att göra ytterligare prov för att uppfylla de särskilda kraven. För att kallas till skolan bör de nätbaserade proven i svenska sammanlagt uppnå minst 30% korrekthet. Om du inte uppfyller samtliga grundkrav meddelar vi dig via mejl att du inte kan gå vidare för att göra nästa del i antagningen.

5. Del två, som tar omkring en hel dag, görs på skolan och består av tre provdelar i svenska, ett prov i allmänkunskap, och ett prov i förmåga att tillägna sig visuellt/gestuellt språk samt en gruppintervju. Samtliga teoretiska moment ska sammanlagt uppnå minst 50% korrekthet. I bedömningen av de praktiska proven ser vi till dina förutsättningar att kunna tillägna dig svenska teckenspråket. Det är vid besöket på skolan som du visar upp de betyg/intyg som efterfrågas.

6. Du får besked om du kommer att bli antagen eller hamnat på reservlista. Om du inte gör det så meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Du som blivit antagen får samtidigt veta när du senast behöver tacka ja eller nej till den erbjudna platsen, detta gäller även för dig som är reserv.

7. Beslut om antagning fattas av utbildningsansvarig/skolans rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga till skolans rektor/styrelse.

För mer information kontakta Anna Hein, bitr. rektor, e-post: anna.hein@sodertorn.fhsk.se

Kursfakta

Utbildningslängd: Upp till fyra år. Heltidsstudier och praktik.

Kursstart: 19 augustii 2019

Sista ansökningsdag: 1 maj 2019

Läsårstider 2019 – 2020
HT: 2019.08.19 – 2019.12.20
VT: 2020.01.07 – 2020.06.05

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information besök csn.se eller ring 0771-276 000.

Avgift: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar 700 kr/ termin i serviceavgift.

Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn och granskar utbildningens kvalitet.

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

citat 3

Engagerade lärare

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat 2

Man trivs med en gång

Share This