TECKENSPRÅKSTOLK

OCH DÖVBLINDTOLK

Så här går ansökan till

1. Du fyller i ansökan som finns på skolans hemsida. I ansökan ska du skriva ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå utbildningen, vad du vill att den ska ge dig och samt varför du vill bli tolk.

2. Betyg/intyg som du vill stärka din ansökan med behöver inte skickas in tillsammans med ansökan utan visas upp för skolan när du genomgår del två i antagningen, som utförs på skolan. Betygen/intygen skannas och sparas tillsammans med resultaten från antagningsproven på skolans server under processen.

3. Skolan bekräftar att din ansökan har kommit in genom att du får ett automatiskt svarsmejl. I ett senare mejl får du information om du blir kallad till skolan eller ej för att delta i del två i antagningen.

4. Del två, som tar omkring en dag, görs på skolan och består av prov i svenska och i förmåga att tillägna sig visuellt/gestuellt språk. En gruppintervju ingår också. Det är vid det här tillfället som vi bedömer dina förutsättningar att kunna lära dig det svenska teckenspråket och om din nivå i svenska är tillräcklig för att antas till utbildningen.

5. Du får besked om du kommer eller inte kommer att bli antagen. Du som blivit antagen får samtidigt veta när du senast behöver tacka ja eller nej till den erbjudna platsen.

6. Beslut om antagning fattas av utbildningsansvarig/skolans rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga till skolans rektor/styrelse.

För mer information kontakta Anna Hein, bitr. rektor, e-post: anna.hein@sodertorn.fhsk.se

Kursfakta

Utbildningslängd: Upp till fyra år. Heltidsstudier och praktik.

Kursstart: 19 augusti 2019

Sista ansökningsdag: 15 maj 2019

Läsårstider 2019 – 2020
HT: 2019.08.19 – 2019.12.20
VT: 2020.01.07 – 2020.06.05

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information besök csn.se eller ring 0771-276 000.

Avgift: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar 700 kr/ termin i serviceavgift.

Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn och granskar utbildningens kvalitet.

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

citat 3

Engagerade lärare

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Share This