TECKENSPRÅKSTOLK

OCH DÖVBLINDTOLK

Vanliga frågor och svar

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen är upp till fyra år lång.

Behörighet?
– Du ska ha fyllt minst 18 år
– Din ansökan ska vara fullständigt ifylld och ha kommit in i tid
– Du ska ha betyg från gymnasieutbildning (eller motsvarande)
– Du ska ha fullgod syn och hörsel
– Du ska ha varit drogfri i minst 2 år om det har funnits ett tidigare missbruk
– Du ska göra ett nätbaserat prov i svenska

Fullgod syn?
Fullgod syn och hörsel krävs. Det går bra med glasögon eller linser.

Vad ingår i serviceavgiften?
Avgiften inkluderar försäkring, internet, kopiering och utskrifter, studieresor/besök och specialarrangemang.

Distansundervisning?
Nej, våra tolkutbildningar har inte distansundervisning. Utbildningen omfattar heltidsstudier på dagtid. Även vissa helger och kvällar kan komma i fråga.

Är denna utbildningen CSN-berättigad?
Ja, du tar själv kontakt med CSN för studiemedel. För mer information om studiemedel, besök csn.se eller ring 0771-276 000.

Studentbostad?
Nej, vi har ingen möjlighet att erbjuda boende under studietiden.
För mer information besök https://bostad.stockholm.se/student

Hur ser arbetsmarknad som teckenspråk? Och vad är ingångslönen för en tolk?
Vänd dig till någon av landstingens tolkcentraler för att ta reda på mer om arbetsmarknad och lön.
Kontaktuppgifter till tolkcentraler i Sverige, besök https://tolkcentralen.se/

Kursfakta

Utbildningslängd: Upp till fyra år. Heltidsstudier och praktik.

Kursstart: 7 januari 2019

Sista ansökningsdag: Vi har öppen antagning fram till kursstart.

Läsårstider:
VT: 2019.01.07 – 2019.06.07
HT: 2019.08.19 – 2019.12.20

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information besök csn.se eller ring 0771-276 000.

Avgift: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar 700 kr/ termin i serviceavgift.

Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn och granskar utbildningens kvalitet.

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

citat 3

Engagerade lärare

Share This