TECKENSPRÅKSTOLK OCH DÖVBLINDTOLK

Utbildningen

Utbildningen är upp till fyra år lång. Under de första åren ligger betoningen på teckenspråket, men redan då introduceras översättningsövningar och tolkövningar. Under de här åren får du också lära dig punktskrift och ledsagning av vår assisterande lärare med dövblindhet. Under de avslutande åren ligger betoningen allt mer på tolkning och du arbetar i rollspel och filmade tolksituationer för att lära dig tolkningsteknik. Under utbildningen studerar du också svenska samt vetenskapliga perspektiv på språk och tolkning. Under förutsättning att samtliga delkurser och moment är godkända får du ett utbildningsbevis efter avslutad utbildning. Utbildningen ger förutsättningar för att bli auktoriserad teckenspråkstolk.
 

Vägledande utbildningsplan

Här kan du ta del av den vägledande utbildningsplanen som gäller för samtliga folkhögskolor med Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning (557 KB, PDF).
 

Praktik under utbildningstiden

Praktik ingår också hos någon tolkförmedlare i Stockholm eller ute i landet, både veckolånga praktikperioder samt vissa kvällar och helger.
 

Egen dator

Du behöver ha tillgång till egen bärbar dator under utbildningstiden (Mac eller PC) med senaste flash-spelare installerad och webbkamera. Minimikrav prestanda: processor med CORE 2 DUO, ramminne minst 8GB.

Kursfakta

Utbildningslängd: Upp till fyra år. Heltidsstudier och praktik.

Kursstart: 17 augusti 2020

Sista ansökningsdag: Ansökan är öppen fram till kursstart.

Läsårstider 2020 – 2021
HT: 2020-08-17 – 2020-12-18
VT: 2021-01-04 – 2021-06-04

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information besök csn.se eller ring 0771-276 000.

Avgift: Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar 700 kr/ termin i serviceavgift.

Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn och granskar utbildningens kvalitet.

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Citat 2

Man trivs med en gång

Share This