TECKENSPRÅKSTOLK

OCH DÖVBLINDTOLK

Utbildningen

Utbildningen är upp till fyra år lång. Under de första åren ligger betoningen på teckenspråket, men redan då introduceras översättningsövningar och tolkövningar. Under de här åren får du också lära dig punktskrift och ledsagning av vår assisterande lärare med dövblindhet. Under de avslutande åren ligger betoningen allt mer på tolkning och du arbetar i rollspel och filmade tolksituationer för att lära dig tolkningsteknik. Under utbildningen studerar du också svenska samt vetenskapliga perspektiv på språk och tolkning. Under förutsättning att samtliga delkurser och moment är godkända får du ett utbildningsbevis efter avslutad utbildning. Utbildningen ger förutsättningar för att bli auktoriserad teckenspråkstolk.

Praktik under utbildningstiden

Praktik ingår också hos någon tolkförmedlare i Stockholm eller ute i landet, både veckolånga praktikperioder samt vissa kvällar och helger.

Egen dator

Du behöver ha tillgång till egen bärbar dator under utbildningstiden (Mac eller PC) med senaste flash-spelare installerad och webbkamera. Minimikrav prestanda: processor med CORE 2 DUO, ramminne minst 8GB.

Kursfakta

Utbildningslängd: Upp till fyra år. Heltidsstudier och praktik.

Sista ansökningsdag: Vi har öppen antagning fram till kursstart.

Kursstart: För dig som börjar år 1 är kursstarten måndagen den 10 september.

För dig som börjar år 2,3 och 4 är det upprop måndagen den 20 augusti. Vi kommer att ha kickoff med internat på annan ort under 22-24 augusti.

Läsårstider 2018 – 2019
HT: 2018.08.20 – 2018.12.21
VT: 2019.01.07 – 2019.06.07

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information besök csn.se eller ring 0771-276 000.

Avgift: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar 700 kr/ termin i serviceavgift.

Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn och granskar utbildningens kvalitet.

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

citat 3

Engagerade lärare

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Share This