TUFF

Tips & knep för tidigt samspel och kommunikation

 

Små barn kan börja samspela och kommunicera mycket tidigt

Tips och knep för tidigt samspel och kommunikationBarn föds med en förmåga och en önskan om att kommunicera och idag vet vi att spädbarn är mer språkligt kompetenta än vad vi tidigare trott. Forskning visar att ju tidigare barn och föräldrar börjar samspela desto större chans till en bra språklig och kognitiv utveckling, bättre inlärning och därmed också större chanser att få kunskaper om livet och världen.

Det finns redan tips och strategier för samspel som riktar sig till föräldrar med hörande barn. Däremot finns en efterfrågan kring tips som passar föräldrar som har barn med visuella behov, ett begrepp som används i detta häfte för att omfatta barn som har olika behov av visuellt och gestuellt språk

Det här häftet har tagits fram för att hjälpa föräldrar till barn med behov av visuella strategier till tidigare samspel, kommunikation och dialog med sitt barn. Många av tipsen kan också vara användbara för föräldrar till barn som inte har kommit igång med språk och kommunikation.

Innehållet i häftet bygger på forskning i ämnet och föräldrars erfarenheter. Vill du läsa mer finns forskningsreferenser i slutet av häftet.

Häftet är fritt att ladda ner och skriva ut.

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Share This