TUFF

Vi som jobbar med TUFF


Verksamhetsledare

Lena Wettrén
Telefon: +46(0)8-745 82 08
lena.wettren@tuffkurs.nu

Administration och Barntillsyn
Marika Norrgrann
marika.norrgrann@tuffkurs.nu

Lärare
Peter Hegethorn
peter.hegethorn@tuffkurs.nu

Åsa Ulemark
asa.ulemark@tuffkurs.nu


VAD VÅRA KURSDELTAGARE SÄGER:

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

citat 3

Engagerade lärare

Citat 2

Man trivs med en gång

Share This