TUFF

TUFF-kurser våren 2018


Terminskurser


Stockholm, start vecka 3
Södertörns Folkhögskola, Årstaängsvägen 9
Tisdagar, kl. 17.30–19.30, TUFF-nivå: Bas, fortsättning, fördjupning
4 måndagar, kl. 09.00–16.00, 5 februari, 12 mars, 23 april, 14 maj, TUFF-nivå:  Bas, fortsättning


Uppsala, start vecka 3
Dövas hus, Timmermansgatan 11, Uppsala
Torsdagar, kl. 18.00–20.00, TUFF-nivå: Bas, fortsättning


Enköping, start vecka 3
ABF, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping
Fredagar, kl. 09.00-12.00, TUFF-nivå: Bas


Västerås, start vecka 3
Mångården, Ingång 23, Centrallasarettet Västerås
Fredagar, kl. 08.30-11.30, TUFF-nivå: bas, fortsättning


Örebro, start vecka 3 och 4
ABF, Fredsgatan 18, Örebro
Varje onsdag, kl.10.00–12.00, För föräldrar med annat modersmål än svenska
Onsdagar, ojämna veckor, kl. 13.00–16.00, TUFF-nivåer anpassas efter deltagarna


Visby, start vecka 3
ABF, Stenhuggarvägen 6, Visby
Torsdagar, ojämna veckor, kl. 09.00–12.00, TUFF-nivå: bas, fortsättning


Intensivkurser, 3 vardagar


Stockholm
Södertörns Folkhögskola, Årstaängsvägen 9
Med boende för långväga deltagare, ej barnverksamhet

Måndag-onsdag, 5-7 februari, kl. 09.00-16.00, TUFF-nivåer: bas, fortsättning
Måndag-onsdag, 12-14 mars, kl. 09.00-16.00, TUFF-nivåer: fortsättning, fördjupning – INSTÄLLD
Måndag-onsdag, 23-25 april, kl. 09.00-16.00, TUFF-nivåer: fortsättning, fördjupning (Ändring nivå)
Måndag-onsdag, 14-16 maj, kl. 09.00-16.00, TUFF-nivåer: bas, fortsättning


Temadagar och endagskurser


Stockholm, med barnverksamhet
Lördag 3 februari, kl. 10.00–15.00 Medeltidsmuseet
Lördag 26 maj, kl. 10.00–15.00 Skansen


Västerås, med barnverksamhet
Västerås Folkhögskola, Kristinagatan 12, Västerås
TUFF-nivåer anpassas efter deltagarna
Lördagar kl. 09.00–16.00
20 januari, 17 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj


Örebro, med barnverksamhet
ABF, Fredsgatan 18, Örebro
TUFF-nivåer anpassas efter deltagarna
Lördagar kl. 10.00–16.00
17 februari, 2 juni


Helgkurser


Djurönäsets kursgård, 20-21 januari
Ej barnverksamhet, en kurs för mammor
TUFF-nivåer: fortsättning, fördjupning


Visby, Scandic Hotell, 14-15 april
Med barnverksamhet, TUFF-nivåer: bas, fortsättning


Familjeläger


Sportlovsläger, 24-26 februari
På Väddö Folkhögskola i Roslagen, med barnverksamhet
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning

Juniläger, 13-17 juni
På Väddö Folkhögskola i Roslagen, med barnverksamhet
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning

Augustiläger, 11–13 augusti
På Väddö Folkhögskola i Roslagen, med barnverksamhet
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Citat 2

Man trivs med en gång

citat 3

Engagerade lärare

Share This