TUFF

TUFF-kurser hösten 2018


Terminskurser


Stockholm, vecka 34, t o m vecka 50
Södertörns Folkhögskola, Årstaängsvägen 9
Tisdagar, kl. 17.30–19.30, TUFF-nivå: Bas, fortsättning, fördjupning
4 måndagar, kl. 09.00–16.00, 17 september, 15 oktober, 12 november, 3 december


Uppsala, vecka 34, t o m vecka 50
Dövas hus, Timmermansgatan 11, Uppsala
Torsdagar, kl. 18.00–20.00, TUFF-nivå: Bas, fortsättning


Enköping, vecka 34, t o m vecka 50
ABF, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping
Fredagar, jämna veckor, kl. 09.00-12.00, TUFF-nivå: Bas


Västerås, vecka 34, t o m vecka 50
Mångården, Ingång 23, Centrallasarettet Västerås
Fredagar, kl. 08.00-11.00, TUFF-nivå: bas, fortsättning


Örebro, vecka 34, t o m vecka 50
ABF, Fredsgatan 18, Örebro
Onsdagar, kl.10.15–12.15. För föräldrar med annat modersmål än svenska
Onsdagar, ojämna veckor, kl. 13.00–15.00, TUFF-nivå: bas, fortsättning, fördjupning


Visby, vecka 37, t o m vecka 45
ABF, Stenhuggarvägen 6, Visby
4 måndagar: 10 september, 1 oktober, 5 november, 10 december
Kl. 10.00–15.30, TUFF-nivå: bas, fortsättning


Intensivkurser, 2-3 vardagar


Stockholm
Södertörns Folkhögskola, Årstaängsvägen 9
Med ersättning för logi för de som ej bor på pendlingsavstånd. Ej barntillsyn.

Måndag-onsdag, 17-19 september, kl. 09.00-16.00, TUFF-nivå: bas
Måndag-onsdag, 15-17 oktober, kl. 09.00-16.00, TUFF-nivåer: fortsättning, fördjupning
Måndag-onsdag, 12-14 november, kl. 09.00-16.00, TUFF-nivå: bas
Måndag-tisdag, 3-4 december, kl. 09.00-16.00, TUFF-nivåer: fortsättning, fördjupning


Temadagar och endagskurser


Västerås, lördag 8 september
Västerås folkhögskola, Kristinagatan 12, Västerås
09.00-16.00, med barnverksamhet


Stockholm, lördag 6 oktober
Historiska museet
11.00-16.00, utan barnverksamhet


Stockholm, lördag 10 november
Naturhistoriska museet
10.00-15.00, med barnverksamhet


Helgkurser


Visby, 1-2 september
Scandic Hotell, Visby
Med barnverksamhet, TUFF-nivåer: bas, fortsättning


Stockholm, 17-18 november
Djurönäsets kursgård
Helgkurs för pappor
Utan barnverksamhet, TUFF-nivåer: fortsättning, fördjupning


Stockholm, 24-25 november
Södertörns folkhögskola, Årstaängsvägen 9
Med barnverksamhet, TUFF-nivåer: bas, fortsättning


Familjeläger


Höstlovsläger, 27-30 oktober
På Väddö Folkhögskola i Roslagen, med barnverksamhet
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning

 

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Share This