TUFF

TUFF-kurser våren 2019


Terminskurser


Stockholm, start vecka 3 t.o.m. vecka 22
Södertörns Folkhögskola, Årstaängsvägen 9, Stockholm
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
– Tisdagar, kl. 17.30–19.30
– En måndag i månaden, kl. 09.00–15.00. Datum: 21 januari, 18 februari, 4 mars, 1 april, 6 maj
– En fredag i månaden, kl. 09.00-14.00. Datum: 18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj


Enköping, start vecka 4 t.o.m. vecka 21
ABF, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping
TUFF-nivåer: bas, fortsättning
– Varannan fredag, jämna veckor, kl. 09.00-12.00


Uppsala, start vecka 3 t.o.m. vecka 21
Dövas hus, Timmermansgatan 11, Uppsala
TUFF-nivåer: bas, fortsättning
– Torsdagar, kl. 17.30–19.30


Visby, start vecka 3 t.o.m. vecka 21
ABF, Stenhuggarvägen 6, Visby
TUFF-nivåer: bas, fortsättning
– En måndag i månaden, kl. 10.00-15.30. Datum: 14 januari, 11 februari, 11 mars, 8 april, 20 maj


Västerås, start vecka 3 t.o.m. vecka 21
Information om plats kommer senare
TUFF-nivåer: bas, fortsättning
– Fredagar, kl. 08.00–11.00


Örebro, start vecka 3 t.o.m. vecka 22
ABF,  Fredsgatan 18, Örebro
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
– Onsdagar kl. 10.15–12.15. Kursstart: 16 januari (vecka 3). Kurs för föräldrar med annat modersmål än svenska
– Varannan onsdag, jämna veckor, kl. 13.00–15.00. Kursstart: 23 januari (vecka 4). Kurs för övriga föräldrar


Intensivkurser, 2 vardagar


Stockholm
Södertörns Folkhögskola, Årstaängsvägen 9, Stockholm
Med ersättning för logi för de som ej bor på pendelavstånd.
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
– Måndag–tisdag, 21-22 januari, kl. 09.00–15.00
– Måndag–tisdag, 4-5 mars, kl. 09.00–15.00


Temadagar och endagskurser


 Stockholm  
Museum, lördag 2 februari, kl. 10.00-15.00
  Information om plats kommer senare
  Med barnverksamhet.

Skansen, lördag 25 maj, kl. 10.00-15.00
  Med barnverksamhet


Stockholm, lördag 26 januari 
Information om plats kommer senare
TUFF-nivåer: fortsättning, fördjupning
– Lördagskurs, kl. 14.00-18.00.
  En kurs för mammor och en kurs för pappor.


Västerås, lördag 9 mars 
Västerås Folkhögskola, Kristinagatan 12, Västerås
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
– Lördagkurs, kl. 09.00–16.00
  Med barnverksamhet


Örebro, lördag 23 mars 
Information om plats kommer senare
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
– Lördagkurs, kl. 10.00–16.00


Helgkurser


Visby, 6-7 april
Scandic Hotell, Färjeleden 3, Visby
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
– Helgkurs för föräldrar


Stockholm, 11-12 maj
Information om plats kommer senare
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
– Helgkurs för föräldrar


Familjeläger


Sportlovsläger, Stockholm, 23-25 februari
Södertörns Folkhögskola, Årstaängsvägen 9, Stockholm
Med ersättning för logi för de som ej bor på pendelavstånd.
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
Med barnverksamhet


Helgläger, Visby, 4-5 maj
Scandic Hotell, Färjeleden 3, Visby
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
Med barnverksamhet


Sommarläger, Väddö, 15-18 juni
Väddö Folkhögskola, Grisslehamnsvägen 28, Väddö
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
Med barnverksamhet


Sommarläger, Väddö, 10-12 augusti
Väddö Folkhögskola, Grisslehamnsvägen 28, Väddö
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
Med barnverksamhet

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

citat 3

Engagerade lärare

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Share This