TUFF

TUFF-kurser våren 2019


 

Terminskurser


Stockholm, start vecka 3 t.o.m. vecka 22

Södertörns Folkhögskola, Årstaängsvägen 9, Stockholm
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
– Tisdagar, kl. 17.30–19.30
– En måndag i månaden, kl. 09.00–15.00. Datum: 21 januari, 18 februari, 4 mars, 1 april, 6 maj
– En fredag i månaden, kl. 09.00-14.00. Datum: 18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj


Enköping, start vecka 4 t.o.m. vecka 21

ABF, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping
TUFF-nivåer: bas, fortsättning
– Varannan fredag, jämna veckor, kl. 09.00-12.00


Uppsala, start vecka 3 t.o.m. vecka 21

Dövas hus, Timmermansgatan 11, Uppsala
TUFF-nivåer: bas, fortsättning
– Torsdagar, kl. 17.30–19.30


Visby, start vecka 3 t.o.m. vecka 21

ABF, Stenhuggarvägen 6, Visby
TUFF-nivåer: bas, fortsättning
– Varannan måndag , kl. 18.00 – 20.00. Datum: 25 februari, 11 mars, 25 mars, 8 april, 6 maj, 20 maj


Västerås, start vecka 3 t.o.m. vecka 21

Mångården, Ingång 23, Centrallasarett, Västerås
TUFF-nivåer: bas, fortsättning
– Fredagar, kl. 08.00–11.00


Örebro, start vecka 3 t.o.m. vecka 22

ABF,  Fredsgatan 18, Örebro
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
– Onsdagar kl. 10.15–12.15. Kursstart: 16 januari (vecka 3). Kurs för föräldrar med annat modersmål än svenska
– Varannan onsdag, jämna veckor, kl. 13.00–15.00. Kursstart: 23 januari (vecka 4). Kurs för övriga föräldrar


 

Intensivkurser, 2 vardagar


Stockholm

Södertörns Folkhögskola, Årstaängsvägen 9, Stockholm
Med ersättning för logi för de som ej bor på pendelavstånd.
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
– Måndag–tisdag, 21-22 januari, kl. 09.00–15.00
– Måndag–tisdag, 4-5 mars, kl. 09.00–15.00


 

Temadagar och endagskurser


Stockholm  

Museum, lördag 2 februari, kl. 11.00-16.00
Östasiatiska museet, Skeppsholmen
Med barnverksamhet.

Skansen, lördag 25 maj, kl. 10.00-15.00
Med barnverksamhet


Stockholm, lördag 26 januari

Södertörns Folkhögskola, Årstaängsvägen 9, Stockholm
TUFF-nivåer: fortsättning, fördjupning
– Lördagskurs, kl. 14.00-18.00.
En kurs för mammor och en kurs för pappor.


Stockholm, söndag 28 april

Liljeholmstorget
– Söndagskurs, kl. 14:00-18:00
En kurs för pappor med temat sport


Västerås, lördag 9 mars

Västerås Folkhögskola, Kristinagatan 12, Västerås
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
– Lördagskurs, kl. 09.00–16.00
Med barnverksamhet


Örebro, lördag 23 mars

ABF,  Fredsgatan 18, Örebro
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
– Lördagkurs, kl. 10.00–16.00
Utan barnverksamhet


 

Helgkurser


Visby, 6-7 april

Scandic Hotell, Färjeleden 3, Visby
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
– Helgkurs för föräldrar
Utan barnverksamhet


Stockholm, 11-12 maj

Södertörns Folkhögskola, Årstaängsvägen 9, Stockholm
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
– Helgkurs för föräldrar
Utan barnverksamhet


 

Familjeläger


Sportlovsläger, Stockholm, 23-25 februari

Södertörns Folkhögskola, Årstaängsvägen 9, Stockholm
Med ersättning för logi för de som ej bor på pendelavstånd.
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
Med barnverksamhet


Helgläger, Visby, 4-5 maj

Scandic Hotell, Färjeleden 3, Visby
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
Med barnverksamhet


Sommarläger, Väddö, 15-18 juni

Väddö Folkhögskola, Grisslehamnsvägen 28, Väddö
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
Med barnverksamhet


Sommarläger, Väddö, 10-12 augusti

Väddö Folkhögskola, Grisslehamnsvägen 28, Väddö
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
Med barnverksamhet

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

citat 3

Engagerade lärare

Share This