VALIDERING

Validering av skrivtolkning för verksam/utbildad teckenspråkstolk

Södertörns folkhögskola prövar och utfärdar utbildningsbevis för skrivtolk, som formellt skall vara likvärdigt med det utbildningsbevis som utbildad godkänd skrivtolk får efter genomgången ettårig utbildning till skrivtolk vid Södertörns folkhögskola.

Läs mer om hur valideringen går till (237 kb, PDF).

Nästa validering planeras ske under våren 2018, förutsatt att det finns underlag och intresse.
Hör av dig med intresseanmälan till Marika Norrgrann på e-post: marika.norrgrann@sodertorn.fhsk.se


För mer information kontakta:

Marika Norrgrann, administratör, på e-post: marika.norrgrann@sodertorn.fhsk.se

Frågor kring valideringen besvaras av Anna Hein, bitr. rektor, på e-post: anna.hein@sodertorn.fhsk.se

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

citat 3

Engagerade lärare

Citat 2

Man trivs med en gång

Share This