Information

Södertörns folkhögskolas pandemiarbete – uppdaterat 2022-02-09

Skolan har fortsatt undervisning på plats men anpassar verksamheten till smittläget och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Läs mer om hur skolan arbetar för att motverka smittspridning under Skolans pandemiarbete.

 

Våra utbildningar