Information

Södertörns folkhögskola har undervisning på plats under hösten

Skolan har undervisning på plats under hösten 2021 men anpassar verksamheten till smittläget och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Läs mer om hur skolan arbetar för att motverka smittspridning under Skolans pandemiarbete.

 

Våra utbildningar