• Allmän kurs i Solna

  Vårterminen 2023

  Allmän kurs i Solna är en heltidsutbildning för dig över 18 år som vill läsa in grundskole- och/eller gymnasiekurser. Du studerar mellan 1–3 år, beroende på vad du har för tidigare erfarenhet. Bli behörig för högre studier hos oss i centrala Solna. Välkommen!

  Ansök
 • Humanistisk socialpedagog, 2 år

  Vårterminen 2024

  Ansökan till VT24 öppnar under hösten 2023

  Vill du arbeta professionellt med människor i utsatta livssituationer? Då är den här 2-åriga yrkesutbildningen till humanistisk socialpedagog rätt för dig. Utbildningen ges på plats i Liljeholmen.

 • lärarassistent södertorns folkhögskola

  Lärarassistent – psykosocial hälsa och arbetsmiljö

  Höstterminen 2023

  Ansökan till HT23 öppnar under våren 2023

  Lärarassistent – psykosocial hälsa och arbetsmiljö är en yrkesinriktad utbildning på eftergymnasial nivå för dig som vill arbeta som lärarassistent. Utbildningen är på heltid under 35 veckor, inklusive 10 veckors praktik, och ger goda möjligheter till arbete efter avslutad utbildning.

 • Skrivtolk, 1 år

  Höstterminen 2023

  Ansökan till HT23 öppnar under våren 2023

  Tycker du om att skriva? Vill du arbeta med människor? Vill du ha hela samhället som din arbetsplats? Bli skrivtolk! Skrivtolk är en ettårig yrkesutbildning på heltid. Utbildningen ges primärt på distans men vi kompletterar med ett antal fysiska träffar per termin.

 • Teckenspråk Bas – grundkurs i teckenspråk – Halvtid

  Höstterminen 2023

  Ansökan till HT23 öppnar under våren 2023

  Teckenspråk Bas är en ettårig grundkurs i svenskt teckenspråk som vänder sig till dig som är nyfiken på teckenspråk och som vill kunna kommunicera med teckenspråkiga. Du behöver inte ha några förkunskaper i teckenspråk när du börjar på kursen. Den här kursen ges på halvtid.

 • Teckenspråkstolk och dövblindtolk, 3 år

  Höstterminen 2022

  Utbildningen har ingen antagning till HT22

  Tycker du om att arbeta med människor? Är du intresserad av språk och kommunikation? Vill du ha nya spännande arbetsplatser varje dag? Bli teckenspråkstolk och dövblindtolk!

 • Teckenspråksutbildning för föräldrar - TUFF

  TUFF-utbildningen är till för föräldrar som har barn som är beroende av teckenspråk för sin kommunikation. Undervisningen anordnas på de olika nivåerna: bas, fortsättning samt fördjupning. Vi har teckenspråkskunnig barnpersonal som tar hand om barnen under tiden föräldrar är på teckenspråkskurs.

  Ansök
 • Undertextning – påbyggnadskurs för skrivtolkar

  Höstterminen 2023

  Ansökan till HT23 planeras öppna under våren 2023

  Undertextning – påbyggnadskurs för skrivtolkar riktar sig till dig som redan är examinerad skrivtolk och som vill bredda din kompetens till det närliggande området undertextning. Utbildningen är på 18 veckor, ges på heltid och på delvis distans.

 • Studiemotiverande folkhögskolekurs - SMF

  Är du arbetssökande? Har du siktet inställt på studier eller arbete? Vill du vara med på en kurs där du arbetar aktivt för din egen framtid? Då är "Studiemotiverande folkhögskolekurs", SMF, en kurs för dig. Prata med arbetsförmedlingen för att få en plats på kursen.

 • Etableringskurs

  Södertörns folkhögskola bedriver, i samarbete med Arbetsförmedlingen, 26 veckor långa Etableringskurser. Kurserna vänder sig till dig som är inskriven hos Arbetsförmedlingen och har en pågående etableringsplan. Du söker till kurserna via Arbetsförmedlingen.

 • Tecken som stöd - TSS

  Tecken som stöd (TSS) är en kurs på två terminer som ges på distans och på halvtid (50%). Målgruppen är utbildade tolkar i teckenspråk eller skrivtolkning som vill lära sig TSS och som sedan vill fortsätta att tolka med TSS. Vänligen kontakta skolan för mer information om kursen och kursstart.

 • SFI

  Det svenska språket är nyckeln in i samhället och arbetslivet. På Södertörns folkhögskola i Kista kan du läsa SFI på ett pedagogiskt sätt utifrån dina behov. Du söker till utbildningen via Stockholms stads hemsida.

  Ansök
Share This