• Teckenspråkstolk och dövblindtolk, 3 år

  Höstterminen 2021

  Utbildningsomgången HT21 har ställts in

  Tycker du om att arbeta med människor? Är du intresserad av språk och kommunikation? Vill du ha nya spännande arbetsplatser varje dag? Bli teckenspråkstolk och dövblindtolk!

 • Skrivtolk, 1 år

  Höstterminen 2022

  Ansökan till HT22 öppnar under våren

  Tycker du om att skriva? Vill du arbeta med människor? Vill du ha hela samhället som din arbetsplats? Bli skrivtolk!

 • Allmän kurs i Solna

  Vårterminen 2022

  Allmän kurs i Solna är en utbildning för dig över 18 år som vill läsa in grundskole- och/eller gymnasiekurser. Det är CSN-berättigade heltidsstudier på dagtid. Du studerar mellan 1-3 år, beroende på vad du har för tidigare erfarenhet. Välkommen!

  Ansök
 • Bilden visar tre kvinnor med munskydd som formar hjärtan med händerna

  Allmän kurs – vård och omsorg

  Höstterminen 2021

  Utbildningen Allmän kurs – vård och omsorg är till för dig som har svenska som andraspråk, saknar slutbetyg från gymnasiet och vill förbereda dig för ett yrkesliv inom vård och omsorg. Utbildningen ger dig en gedigen grund för din kommande karriär och inkluderar 10 veckors praktik.

  Ansök
 • Direkttextning för TV

  Kursen ges inte längre på Södertörns folkhögskola

  Utbildningen Direkttextning för TV ges inte längre på Södertörns folkhögskola. Anledningen är att SVT, som vi har samarbetat med, numera utbildar internt inom området. Vänligen kontakta SVT direkt om du är intresserad av direkttextning.

 • Teckenspråksutbildning för föräldrar - TUFF

  TUFF-utbildningen är till för föräldrar som har barn som är beroende av teckenspråk för sin kommunikation. Undervisningen anordnas på de olika nivåerna: bas, fortsättning samt fördjupning. Vi har teckenspråkskunnig barnpersonal som tar hand om barnen. under tiden föräldrar är på teckenspråkskurs.

  Ansök
 • Studiemotiverande folkhögskolekurs - SMF

  Är du arbetssökande? Har du siktet inställt på studier eller arbete? Vill du vara med på en kurs där du arbetar aktivt för din egen framtid? Då är "Studiemotiverande folkhögskolekurs", SMF, en kurs för dig. Prata med arbetsförmedlingen för att få en plats på kursen.

 • lärarassistent södertorns folkhögskola

  Lärarassistent – psykosocial hälsa och arbetsmiljö

  Höstterminen 2022

  Ansökan till HT22 öppnar under våren

  Lärarassistent – psykosocial hälsa och arbetsmiljö är en yrkesinriktad utbildning på eftergymnasial nivå för dig som vill arbeta som lärarassistent. Utbildningen är på heltid under 35 veckor, inklusive 10 veckors praktik, och ger goda möjligheter till arbete efter avslutad utbildning.

 • Humanistisk socialpedagog, 2 år

  Vårterminen 2022

  Vill du arbeta professionellt med människor i utsatta livssituationer? Då är den här 2-åriga yrkesutbildningen till humanistisk socialpedagog rätt för dig. Utbildningen ges på plats i Liljeholmen.

  Ansök
 • Etableringskurs

  Södertörns folkhögskola bedriver, i samarbete med Arbetsförmedlingen, 26 veckor långa Etableringskurser. Kurserna vänder sig till dig som är inskriven hos Arbetsförmedlingen och har en pågående etableringsplan. Du söker till kurserna via Arbetsförmedlingen.

 • Tecken som stöd - TSS

  Målgrupp är utbildade tolkar i teckenspråk eller skrivtolkning som vill lära sig TSS och som sedan vill fortsätta att tolka med TSS.

 • SFI

  Det svenska språket är nyckeln in i samhället och arbetslivet. På Södertörns folkhögskola i Kista kan du läsa SFI på ett pedagogiskt sätt utifrån dina behov. Du söker till utbildningen via Stockholms stads hemsida.

  Ansök
Share This