Hem E Kontakta oss

Södertörns folkhögskola i Solna

Allmän kurs, SMF, Teckenspråk Bas, Tolklinjerna, TSS, Undertextning

Besöks- och postadress:
Södertörns folkhögskola
Skytteholmsvägen 2
171 44 Solna

Telefon
08-500 207 50

SMS
076-677 15 51

Telefon, Allmän kurs
08-745 82 04

E-post
info@sodertorn.fhsk.se

E-post, Allmän kurs
info@allmankurs.se

Bildtelefon
sodertorn@ectalk.se

Personal

Rektor
Anna Leander
Telefon: 08-745 82 04
anna.leander@sodertorn.fhsk.se

Studierektor
Karin Zetterman
Telefon: 08-745 82 07
karin.zetterman@sodertorn.fhsk.se

Projektledare
Jonas Carlsson
jonas.carlsson@sodertorn.fhsk.se

IT
Pär Arfvidsson
Telefon: 08-745 82 00
par.arfvidsson@sodertorn.fhsk.se

Administration
Marika Norrgrann
Telefon: (endast SMS) 076-677 15 51
marika.norrgrann@sodertorn.fhsk.se

Kommunikatör
Ylva Nordgren
Telefon: 0176-528 26
ylva.nordgren@vaddo.fhsk.se

Allmän kurs

Lärare
Magnus Koraen
magnus.koraen@allmankurs.se

Daniel Edwall
daniel.edwall@allmankurs.se

Helena Kåreland
helena.kareland@allmankurs.se

Anna-Carin Persson
anna.persson@sodertorn.fhsk.se

Anna Jie Lin
anna.jie@allmankurs.se

Skrivtolk och Undertextning

Linjeföreståndare och lärare
Maria Laurin
Telefon: 070-635 47 98
maria.laurin@sodertorn.fhsk.se

Teknikutvecklare
David Johansson
david.johansson@sodertorn.fhsk.se

Studiemotiverande folkhögskolekurs – SMF

Kursansvarig
Carina Wallentin
carina.wallentin@sodertorn.fhsk.se
Mobil: 070-732 56 16

Teckenspråks- och dövblindtolk och Teckenspråk Bas

Lärare
Jens Henning
jens.henning@sodertorn.fhsk.se

Erika Lundquist
erika.lundquist@sodertorn.fhsk.se

Christina M Karv
christina.karv@sodertorn.fhsk.se

Karin Zetterman
karin.zetterman@sodertorn.fhsk.se

Teckenspråksutbildning för föräldrar – TUFF

Besöks- och postadress
Södertörns folkhögskola / TUFF
Skytteholmsvägen 2
171 44 Solna

E-post
info@tuffkurs.nu

Rektor
Anna Leander
Telefon: 08-745 82 04
anna.leander@sodertorn.fhsk.se

Verksamhetsansvarig
Anna Hein
Telefon: 08-745 82 13
anna.hein@sodertorn.fhsk.se

Kursföreståndare och lärare
Jens Henning
Telefon: (endast SMS) 070-266 48 05
jens.henning@sodertorn.fhsk.se

Administration och barntillsyn
Marika Norrgrann
Telefon: (endast SMS) 076-67 15 51
marika.norrgrann@tuffkurs.nu

Södertörns folkhögskola i Liljeholmen

Humanistisk socialpedagog, Lärarassistent

Besöksadress:
Årstaängsvägen 9
117 43 Stockholm
(Station: Liljeholmen)

Telefon
08-500 207 50

E-post
info@sodertorn.fhsk.se

Humanistisk socialpedagog

Lärare
Sanna Printzén
Telefon: 073-774 86 40
sanna.printzen@sodertorn.fhsk.se

Marie-Louise Honka
Telefon: 070-343 83 59
marie-louise.honka@vaddo.fhsk.se

Bragi Olafsson
Telefon: 070-573 33 73
bragi.olafsson@vaddo.fhsk.se

Lärarassistent

Lärare
Jonas Bratt
Telefon: 073-248 85 67
jonas.bratt@sodertorn.fhsk.se

Södertörns folkhögskola i Kista

Etableringskurs, SFI

Besöksadress:
Kistagången 16
Trapphus A, entréplan
164 40 Kista

Etableringskurs

Kontaktperson
Anna Leander
Telefon: 08-745 82 04
anna.leander@sodertorn.fhsk.se

Allmänna folkhögskolekursen i Solna

Södertörns Folkhögskola i Liljeholmen

Share This