Hem E Kontakta oss

Södertörns folkhögskola i Liljeholmen

Tolklinjerna, Humanistisk socialpedagog, Lärarassistent, Teckenspråk Bas, SMF och TUFF

Postadress
Box 44055, 100 73 Stockholm

Besöksadress
Årstaängsvägen 9, Stockholm (Station: Liljeholmen)

E-post
info@sodertorn.fhsk.se

Telefon
08-500 207 50

SMS
076-677 15 51

Bildtelefon
sodertorn@ectalk.se

Förfrågan om lokal i Liljeholmen
Marika Norrgrann
marika.norrgrann@sodertorn.fhsk.se

Rektor Södertörns folkhögsk0la
Anna Leander
Telefon: 08-745 82 04
anna.leander@sodertorn.fhsk.se

Controller
Åsa Rosengren
Telefon: 0176-528 04
asa.rosengren@vaddo.fhsk.se

Studierektor
Karin Zetterman
Telefon: 08-745 82 07
karin.zetterman@sodertorn.fhsk.se

Projektledare HR
Jonas Carlsson
jonas.carlsson@sodertorn.fhsk.se

IT
Pär Arfvidsson
Telefon: 08-745 82 00
par.arfvidsson@sodertorn.fhsk.se

Administration
Marika Norrgrann
Telefon: (endast SMS) 076-677 15 51
marika.norrgrann@sodertorn.fhsk.se

Kommunikatör/projektledare
Ylva Nordgren
Telefon: 0176-528 26
ylva.nordgren@vaddo.fhsk.se

Teckenspråks- och dövblindtolk och Teckenspråk Bas

Lärare

Jens Henning
jens.henning@sodertorn.fhsk.se

Erika Lundquist
erika.lundquist@sodertorn.fhsk.se

Christina M Karv
christina.karv@sodertorn.fhsk.se

Åsa Ulemark
asa.ulemark@sodertorn.fhsk.se

Karin Zetterman
karin.zetterman@sodertorn.fhsk.se

Skrivtolk och Undertextning

Linjeföreståndare och lärare
Maria Laurin
Telefon: 070-635 47 98
maria.laurin@sodertorn.fhsk.se

Teknikutvecklare
David Johansson
david.johansson@sodertorn.fhsk.se

Humanistisk socialpedagog

Lärare
Sanna Printzén
Telefon: 073-774 86 40
sanna.printzen@sodertorn.fhsk.se

Marie-Louise Honka
Telefon: 070-343 83 59
marie-louise.honka@vaddo.fhsk.se

Lärarassistent

Lärare
Jonas Bratt, lärare
Telefon: 073-248 85 67
jonas.bratt@sodertorn.fhsk.se

Södertörns folkhögskola i Solna

Allmän kurs i Solna

Besöks- och postadress
Skytteholmsvägen 2
171 44 Solna

E-post
info@allmankurs.se

Telefon
08-745 82 04

Rektor Södertörns folkhögskola
och linjeföreståndare
Anna Leander
Telefon: 08-745 82 04
anna.leander@allmankurs.se

IT
Pär Arfvidsson
Telefon: 08-745 82 00
par.arfvidsson@sodertorn.fhsk.se

Allmän kurs

Lärare

Magnus Koraen
magnus.koraen@allmankurs.se

Daniel Edwall
daniel.edwall@allmankurs.se

Helena Kåreland
helena.kareland@allmankurs.se

Anna-Carin Persson
anna.persson@sodertorn.fhsk.se

Anna Jie Lin
anna.jie@allmankurs.se

Teckenspråksutbildning för föräldrar – TUFF

Postadress
Box 44055, 100 73 Stockholm

Besöksadress
Årstaängsvägen 9, Stockholm (Station: Liljeholmen)

E-post
info@tuffkurs.nu

Rektor Södertörns folkhögskola
Anna Leander
Telefon: 08-745 82 04
anna.leander@sodertorn.fhsk.se

Kursföreståndare och lärare
Åsa Ulemark
Telefon: (endast SMS) 073-585 20 07
asa.ulemark@tuffkurs.nu

Administration och barntillsyn
Marika Norrgrann
Telefon: (endast SMS) 076-67 15 51
marika.norrgrann@tuffkurs.nu

Studiemotiverande folkhögskolekurs – SMF

Kursplats
Årstaängsvägen 9, Stockholm (Station: Liljeholmen)

Lärare
Carina Wallentin
carina.wallentin@sodertorn.fhsk.se
Mobil: 070-732 56 16

Etableringskurs

Kursplats
Kistagången 16, trapphus A, plan 5 i Kista

Lärare
Reza Esmailpour
reza.esmailpour@sodertorn.fhsk.se
Telefon: 073-577 65 71

SFI

Kursplats
Kistagången 16, trapphus A, plan 5 i Kista

Kontaktperson
Åsa Rosengren, samordningsansvarig
asa.rosengren@vaddo.fhsk.se
Telefon: 0176-528 04

Södertörns Folkhögskola i Liljeholmen

Allmänna folkhögskolekursen i Solna

Share This