ALLMÄN KURS – VÅRD OCH OMSORG

Bli behörig och förbered dig för ett yrkesliv inom vård och omsorg

Utbildningen Allmän kurs – vård och omsorg är till för dig som saknar slutbetyg från gymnasiet och som samtidigt vill förbereda dig för ett yrkesliv inom vård och omsorg. Utbildningen ger dig en gedigen grund för din kommande karriär och inkluderar 10 veckors praktik samt möjlighet till språkstöd.

Allmän kurs – vård och omsorg är en heltidsutbildning på 35 veckor. Utbildningen kombinerar behörighetsgivande studier på gymnasienivå med profilämnen inom vård och omsorg.

 

Möjlighet till språkstöd

Du som har ett annat modersmål än svenska har möjlighet att få språkstöd och språkanpassning under utbildningens gång.

 

10 veckors praktik ingår

Arbetsplatsförlagt lärande (APL), det vill säga praktik, ingår som en del av utbildningen. Praktiken pågår under 10 veckor och du får då möjlighet att praktisera dina teoretiska kunskaper. Vid APL följer du din handledares arbetstider, vilket betyder att det kan hända att praktiken sker tidigt på morgonen, på kvällstid eller under helger.

 

Mål med utbildningen

Efter avslutad och godkänd utbildning har du en gedigen grund för din kommande karriär inom vård- och omsorgssektorn. Du ska kunna arbeta som vårdbiträde inom t ex. hemtjänst, äldreomsorg eller på en vårdavdelning. Efter avklarade kurser får du ett kursbetyg som du kan tillgodoräkna dig om du t ex. vill studera vidare till undersköterska.

 

Ansökan är stängd

Ansökningsperioden för höstterminen 2020 är avslutad och ansökan är stängd. Nästa planerade kursstart för Allmän kurs – vård och omsorg är i augusti 2021. Ansökan öppnar under våren. Vi förbehåller oss dock för eventuella ändringar.
 

Kursfakta

Ansökan för höstterminen 2021 öppnar snart. Då kommer även information om kursdatum att ändras.

Kursstart: Måndag den 24 augusti 2020.

Kursplats: Folkets hus, Skytteholmsvägen 2 i Solna.

Sista ansökningsdag: Ansökan är stängd. Nästa planerade kursstart är i augusti 2021.

Omfattning: Heltid (100 %).

Kurslängd: Två terminer (35 veckor).

Terminsdatum:
HT 2020: 24/8 – 18/12
VT 2021: 11/1 – 14/5

Antagningskrav: Du måste vara minst 18 år för att delta på utbildningen. Du behöver inga förkunskaper men i din ansökan ska du motivera varför du vill gå utbildningen.

Urval: Det är skolan som bedömer dina förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Nivå: Gymnasienivå.

Ekonomi: Undervisningen är kostnadsfri men vi tar ut en serviceavgift på 800 kr per termin för kopiering, licenser, försäkring och vissa studiebesök.

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Kursansvarig: Anna Leander, studierektor
E-post: anna.leander@allmankurs.se
Telefon: 08-745 82 04

Facebook

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

citat 3

Engagerade lärare

Share This