ALLMÄN KURS

Så här söker du

Fyll i och skicka in din skriftliga ansökan. Det kan du göra direkt här på hemsidan. Därefter kallar vi dig till ett informationsmöte samt en personlig intervju.
 

Informationsmöte och personlig intervju

Inför terminsstarterna genomför vi ett antal informationsmöten. Här presenterar vi lärare, berättar om skolan, skolans målsättning, hur vi bedriver studier på folkhögskolan, vår arbetsform, hur vi gör bedömning inför utfärdande av studieomdöme. Här har du givetvis också möjligheter att ställa frågor.

Därefter samtalar vi med varje sökande var för sig, vem man är, studiebakgrund samt vilka mål varje sökande har med sina studier. Vid dessa informationsmöten kan du också fylla i och lämna in din ansökan på plats. Vi antar inte någon som vi inte träffat och samtalat med.

Tid och plats för informationsmöten publiceras i god tid här på hemsidan.

Informationsmöten genomförs i Allmänna Folkhögskolekursens lokaler på Skytteholmsvägen 2 i Solna.

 

Antagningsprocessen

Steg 1: Du skickar in din ansökan. Därefter kallar vi dig till ett informationsmöte samt en personlig intervju.

Steg 2: Du deltar i Informationsmöte och vi genomför den personliga intervjun. Här kompletterar du din ansökan med betygshandlingar, arbetsintyg och personbevis (om du inte skickat detta med posten).

Steg 3: Vi behandlar din ansökan och lämnar skriftligt besked till dig så fort vi kan, oftast inom ett par dagar.

När du fullgjort dessa steg har du säkrat din plats på Allmänna folkhögskolekursen i Solna.

Antagningen avslutas då terminen börjar eller då alla platser är fyllda.

Share This