ALLMÄN KURS

Hem E Kurser E Allmän kurs i Solna E Studieomdöme

Studieomdöme istället för betyg!

När du läser allmän folkhögskolekurs får du inte betyg i varje enskilt ämne. I stället får du efter varje fullföljt studieår ett så kallat studieomdöme – gemensamt för alla ämnen du har läst – som skolans lärare tillsammans sätter vid slutet av varje läsår.

Detta omdöme ger en bild av dina förutsättningar att klara fortsatta studier. Tillsammans med grundläggande behörighet för högskolestudier ger studieomdömet dig möjlighet att söka högskoleplats i folkhögskolans egen kvotgrupp. De faktorer som dina lärare tittar på när studieomdömet sätts är:

  • Dina kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
  • Din förmåga till analys, bearbetning och överblick.
  • Dina ambitioner, din uthållighet och din förmåga att organisera studier.
  • Din sociala förmåga.

 
Folkhögskolan använder en sjugradig skala för studieomdömet

4     Utmärkt studieförmåga
3,5  Mycket god – Utmärkt studieförmåga
3     Mycket god studieförmåga
2,5  God – Mycket god studieförmåga
    God studieförmåga
1,5  Mindre god – God studieförmåga
    Mindre god studieförmåga

En förutsättning för att du ska få ditt studieomdöme är att du har minst 80% närvaro på lektionerna.

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

citat 3

Engagerade lärare

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Share This