DIREKTTEXTNING

Kursen

Kursen pågår i sex månader. Större delen av undervisningen ägnas åt att hantera det tangentbord som en direkttextare använder, ett så kallat Veyboard. Under de tre första veckorna lär du dig grunderna för att sedan öva upp din förmåga att skriva både snabbare och att hantera mer komplicerade texter.

Vi fokuserar också på att du ska behärska svenska språket ur olika perspektiv. Du övar dig på stil, nyanser och ordval. Men du kommer även att jämföra talat och skrivet språk och lära dig skrivregler och textanalys. Du kommer också studera redigering såväl som ordkunskap, terminologi och språkresearch.

Kursen ger dig även kunskaper i att använda dataprogram för undertextning och tidkodning. Du utbildas också i textning av olika programgenrer och praktisk korrekturläsning.

Då en direkttextare främst textar program för hörselskadade eller döva ingår också kunskaper om tillgänglighet i samhället och om hörsel och syn. Dessutom får du lära dig tolkningstekniker, tolkningsprocesser och du får även prova på att skrivtolka.

Efter godkänd kurs får du ett utbildningsbevis.

Kursfakta

Kurslängd: Sex månader. Kursen omfattar heltidsstudier.

Kursstart: Ingen kursstart under 2020.

Behörighet: Grundläggande högskolebehörighet eller motsvarande. Samt mycket goda kunskaper i skriven svenska. Fullgod syn och hörsel.

Sista ansökningsdag: Vi tar inte emot några ansökningar till kursen. Kursen ges inte under 2020.

Studiemedel: Kursen är CSN-berättigad. För mer information besök csn.se eller ring 0771-276 000.

Avgift: Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar 1000 kr i en serviceavgift för installation av dataprogram och för lån av specialutrustning.

Kursen sker i samarbete med yrkesverksamma direkttextare från SVT och Svensk Medietext.

Facebook

Instagram

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

citat 3

Engagerade lärare

Share This