HUMANISTISK SOCIALPEDAGOG

Humanistisk socialpedagog – ett viktigt socialt yrke

Vill du arbeta professionellt med människor i utsatta livssituationer? Då är den här 2-åriga yrkesutbildningen till humanistisk socialpedagog rätt för dig. Efter utbildningen är du väl förberedd att arbeta som socialpedagog och behandlingspedagog, inom öppenvård och institutionsvård för ungdomar eller vuxna. Gruppdynamik och personlig utveckling är viktiga inslag i utbildningen.

 

Förhållningssätt

Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till självförverkligande. I behandlingsarbete är självkännedom en av de viktigaste egenskaperna.

Den studerande får möjlighet till ökad medvetenhet om sin personliga historia, sina attityder, sitt förhållningssätt samt möjlighet att se sina tillgångar och hinder i ett behandlingsarbete. Denna möjlighet benämner vi som den studerandes personliga process. Det är ytterligare ett fundament i vårt förhållningssätt till de studerande och deras inlärning.

Vi arbetar aktivt för att göra utbildningsgrupperna till ett forum för ett personligt växande, som gör det möjligt att aktivt tillvarata de studerandes självupplevda erfarenheter i utbildningen.

 

Utbildningens innehåll

 • Pedagogik/socialpedagogik, 5 veckor
 • Socialpolitik, 3 veckor
 • Yrkesfältet, 1 vecka
 • Psykologi, 4 veckor
 • Kommunikation 4 veckor
 • Sociologi, 4 veckor
 • Personlig utveckling, 4 veckor
 • Grupper och grupprocesser, 5 veckor
 • Missbruk, 6 veckor
 • Juridik, 3 veckor
 • Etik, 2 veckor
 • Socialt förändringsarbete, LIA 20 veckor
 • Psykiatri, 5 veckor
 • Socialt förändringsarbete, 8 veckor
 • Fördjupning, 5 veckor
 • Utvärdering, 1 vecka

Vi studerar på plats i Stockholm på heltid. Vid ett tillfälle varje termin besöker vi även vår systerskola, Väddö folkhögskola, på Väddö i Roslagen. Varje tillfälle består av tre dagar med helpension på skolans internat.

Läs mer om utbildningens olika delar och vad de innebär i pdf-dokumentet Humanistisk socialpedagog.

 

Ekonomi och CSN

All undervisningen är gratis men vi tar ut en serviceavgift på 800 kr per termin för internet, försäkring, kopiering och skolgemensamma aktiviteter.

Kost och logi under besöken på Väddö folkhögskola tillkommer på 1850 kr per termin. I priset ingår logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost för tre dagar.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

 

Betygsgrader

Betygsgrader som används i utbildningen är:

 • Icke godkänd
 • Godkänd

Betyget godkänt ges för fullföljda kursmål, individuellt eller i grupp.

 

Utbildningens övergripande mål

Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna:

 • Visa på, genom den egna personliga utvecklingsprocessen, ökad medvetenhet om sig själv och sitt sätt att förhålla sig professionellt till socialt förändringsarbete.
 • Visa grundläggande kunskap om hur samhället och de viktigaste institutionerna fungerar med tanke på socialt förändringsarbete.
 • Redogöra för olika beteendevetenskapliga teorier.
 • Genomföra socialt förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • Ha anammat en attityd och värdegrund i socialt förändringsarbete, som innebär respekt för mänskliga rättigheter och grundade på den humanistiska och demokratiska rättstraditionen.
 • Förhålla sig till lagstiftningen inom det socialrättsliga området.
 • Samverka med olika aktörer inom socialt förändringsarbete.
 • Visa på grundläggande färdighet i att uttrycka sig i tal och skrift inom socialt förändringsarbete.

 

Infoträffar hösten 2023

Vill du veta mer om utbildningen till Humanistisk socialpedagog vid Södertörns folkhögskola? Då är du välkommen till någon av våra infoträffar i höst. Under träffen kommer du att få mer information om utbildningen, träffa lärare, se lokalerna och få svar på dina frågor. Varmt välkommen!

18 september, kl. 18.00 i skolans lokaler på Årstaängsvägen 9 i Liljeholmen
2 oktober, kl. 18.00 i skolans lokaler på Årstaängsvägen 9 i Liljeholmen

 

Ansök senast den 1 november

Du ansöker till utbildningen digitalt och det görs via vår administrativa plattform Schoolsoft. När du har klickat på ansökningslänken skickas du direkt till Schoolsoft, där skapar du ett eget konto och kan sedan fylla i ansökningsformuläret enligt anvisningarna på skärmen.

Till din ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen samt intyg som styrker att du har högskolebehörighet. Sista ansökningsdag är den 1 november 2023.

Det är skolan som bedömer dina förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Efter att du har skickat in din ansökan kan du själv logga in på Schoolsoft för att kolla din ansökans status, det vill säga om du har blivit antagen eller inte samt om du står som reserv.

Ett formellt antagningsbesked kommer även att skickas till din registrerade e-postadress.

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen eller antagningsprocessen? Kontakta kursansvarig, Bragi Olafsson, via e-post: bragi.olafsson@vaddo.fhsk.se eller på telefon: 070-573 33 73.

 
Ansök till vårterminen 2024
 

  Kursfakta

Bunden utbildning på plats i Stockholm

Kursstart: 8 januari 2024

Ansök senast: 1 november 2023

Kurslängd: 80 veckor

Studietakt: Bunden heltidsutbildning (100%)

Antagningskrav: Personligt brev, intervju samt grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval: Skolan bedömer om du kan tillgodogöra dig utbildningen. Antagning och urval görs under hösten 2023.

Nivå: Eftergymnasial yrkesutbildning

Terminsdatum 2024
Vårterminen: 8 januari – 7 juni
Höstterminen: 19 augusti – 20 december

Ekonomi: All undervisningen är gratis men vi tar ut en serviceavgift på 800 kr per termin för internet, försäkring, kopiering och skolgemensamma aktiviteter.

Kost och logi under träffarna på Väddö folkhögskola tillkommer på 1850 kr per termin. I priset ingår logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost för tre dagar.

Studiestödsnivå (CSN): Utbildningen är CSN-berättigad.

Kontaktpersoner:
Bragi Olafsson, kursansvarig
Telefon: 070-573 33 73
E-post: bragi.olafsson@vaddo.fhsk.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

citat 3

Engagerade lärare