HUMANISTISK SOCIALPEDAGOG, 2 ÅR

Ett viktigt socialt yrke!

Vill du arbeta professionellt med människor i utsatta livssituationer? Då är den här 2-åriga yrkesutbildningen till humanistisk socialpedagog rätt för dig. Efter utbildningen är du väl förberedd att arbeta som socialpedagog och behandlingspedagog, inom öppenvård och institutionsvård för ungdomar eller vuxna. Gruppdynamik och personlig utveckling är viktiga inslag i utbildningen.  

 

Förhållningssätt

Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till självförverkligande. I behandlingsarbete är självkännedom en av de viktigaste egenskaperna.

Den studerande får möjlighet till ökad medvetenhet om sin personliga historia, sina attityder, sitt förhållningssätt samt möjlighet att se sina tillgångar och hinder i ett behandlingsarbete. Denna möjlighet benämner vi som den studerandes personliga process. Det är ytterligare ett fundament i vårt förhållningssätt till de studerande och deras inlärning.

Vi arbetar aktivt för att göra utbildningsgrupperna till ett forum för ett personligt växande, som gör det möjligt att aktivt tillvarata de studerandes självupplevda erfarenheter i utbildningen.  

 

Utbildningens innehåll

 • Pedagogik/socialpedagogik, 5 veckor
 • Socialpolitik, 3 veckor
 • Yrkesfältet, 1 vecka
 • Psykologi, 4 veckor
 • Kommunikation 4 veckor
 • Sociologi, 4 veckor
 • Personlig utveckling, 4 veckor
 • Grupper och grupprocesser, 5 veckor
 • Missbruk, 6 veckor
 • Juridik, 3 veckor
 • Etik, 2 veckor
 • Socialt förändringsarbete, LIA 20 veckor
 • Psykiatri, 5 veckor
 • Socialt förändringsarbete, 8 veckor
 • Fördjupning, 5 veckor
 • Utvärdering, 1 vecka

Läs mer om utbildningens olika delar och vad de innebär i kompendiet Humanistisk socialpedagog.  

 

Betygsgrader

Betygsgrader som används i utbildningen är:

 • Icke godkänd
 • Godkänd

Betyget godkänt ges för fullföljda kursmål, individuellt eller i grupp.  

 

Utbildningens övergripande mål

Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna:

 • Visa på, genom den egna personliga utvecklingsprocessen, ökad medvetenhet om sig själv och sitt sätt att förhålla sig professionellt till socialt förändringsarbete.
 • Visa grundläggande kunskap om hur samhället och de viktigaste institutionerna fungerar med tanke på socialt förändringsarbete.
 • Redogöra för olika beteendevetenskapliga teorier.
 • Genomföra socialt förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • Ha anammat en attityd och värdegrund i socialt förändringsarbete, som innebär respekt för mänskliga rättigheter och grundade på den humanistiska och demokratiska rättstraditionen.
 • Förhålla sig till lagstiftningen inom det socialrättsliga området.
 • Samverka med olika aktörer inom socialt förändringsarbete.
 • Visa på grundläggande färdighet i att uttrycka sig i tal och skrift inom socialt förändringsarbete.

 

Informationsträffar hösten 2020

Vid två tillfällen i höst bjuder vi in till informationsträff om utbildningen. Vi ses på bottenvåningen i våra lokaler på Årstaängsvägen 9 i Liljeholmen, Stockholm. Träffarna sker:

 • Måndag 12 oktober, kl. 16.00-17.00
 • Tisdag 3 november, kl. 18.00-19.00

Om du har frågor om träffarna, kontakta Sanna Printzén på e-post: sanna.printzen@sodertorn.fhsk.se eller på telefon 073-774 86 40. Välkommen!

 

Kursfakta

Bunden utbildning på plats i Liljeholmen, Stockholm

Kursstart: 4 januari 2021

Ansök senast: 30 november 2020

Kurslängd: 80 veckor

Studietakt: Bunden heltidsutbildning (100 %)

Studieort: Årstaängsvägen 9 i Liljeholmen, Stockholm

Nivå: Eftergymnasial yrkesutbildning

Antagningskrav: Personligt brev samt grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval: Skolan bedömer om du kan tillgodogöra dig utbildningen. Antagning och urval görs under hösten 2020.

Informationsträffar:
Vid två tillfällen i höst bjuder vi in till informationsträff om utbildningen. Vi ses på bottenvåningen i våra lokaler på Årstaängsvägen 9 i Liljeholmen, Stockholm.
Måndag 12 oktober, kl. 16.00-17.00
Tisdag 3 november, kl. 18.00-19.00

Om du har frågor om träffarna, kontakta Sanna Printzén på kontaktinformationen nedan. Välkommen!

Ekonomi: Undervisningen är gratis men vi tar ut en serviceavgift på 800 kr/termin för internet, försäkring, kopiering och skolgemensamma aktiviteter.

Studiestödsnivå (CSN): Kursen är CSN-berättigad.

Kontaktperson:
Sanna Printzén, lärare
E-post: sanna.printzen@sodertorn.fhsk.se
Telefon: 073-774 86 40

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

citat 3

Engagerade lärare

Share This