LÄRARASSISTENT – PSYKOSOCIAL HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

Stödet som skolan behöver!

Lärarassistent – psykosocial hälsa och arbetsmiljö är en yrkesinriktad utbildning på eftergymnasial nivå för dig som vill arbeta som lärarassistent. Utbildningen är på heltid under 35 veckor, inklusive 10 veckors praktik, och ger goda möjligheter till arbete efter avslutad utbildning.

Under utbildningens gång får du den kompetens som krävs för att vara ett viktigt stöd för arbetslaget på en skola. Vi varvar teori med praktik och du lär dig att utveckla ett professionellt förhållningssätt till din framtida yrkesroll. Ämnen vi fördjupar oss inom under utbildningen är bland andra:

 • Pedagogik/socialpedagogik
 • Yrkesfältet
 • Psykologi
 • Kommunikation
 • Personlig utveckling
 • Grupper och grupprocesser
 • Juridik
 • Etik
 • Psykiatri/neuropsykiatri
 • Administration och IT.

 

Vårt förhållningssätt

Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till självförverkligande. I mötet med andra människor är självkännedom en av de viktigaste egenskaperna. Du kommer därför att få möjlighet till ökad medvetenhet om din personliga historia, dina attityder, ditt förhållningssätt samt dina tillgångar och hinder i din kommande yrkesroll.

Vi arbetar aktivt för att göra utbildningsgruppen till ett forum för personligt växande, vilket gör det möjligt att aktivt tillvarata dina självupplevda erfarenheter i utbildningen.

 

10 veckors praktik ingår

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår som en del av utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet pågår under 10 veckor och du får då möjlighet att praktisera dina teoretiska kunskaper på en skola i samråd med en handledare. Det är du själv som ansvarar för att söka din praktikplats.

 

Mål med utbildningen

Du ska efter avslutad utbildning med godkända studieresultat kunna fungera som stöd för arbetslaget i det pedagogiska arbetet med elever och klasser. Efter genomgången utbildning ska du även kunna:

 • Visa på, genom den egna personliga utvecklingsprocessen, ökad medvetenhet om dig själv och ditt sätt att förhålla dig professionellt till din framtida arbetsplats.
 • Visa grundläggande kunskap om det svenska skolsystemet på olika stadier och inom olika former.
 • Redogöra för olika beteendevetenskapliga och pedagogiska teorier.
 • Visa på grundläggande färdighet i att uttrycka dig i tal och skrift.
 • Ha förståelse för samspelet mellan elevernas lärande och deras psykologiska förutsättningar samt sociala, fysiska och kulturella miljö.
 • Ha förståelse hur olika sociala, religiösa och kulturella bakgrunder kan påverka livsvillkoren för eleven.
 • Visa på flera pedagogiska modeller och teorier som lärare använder sig av i olika sammanhang.
 • Kunna redogöra för lagar, regler och riktlinjer som gäller för alla som arbetar med barn inom skola.

 

Ansökan öppen fram till kursstart

Du ansöker till utbildningen digitalt och det görs via vår administrativa plattform Schoolsoft. När du har klickat på ansökningslänken skickas du direkt till Schoolsoft, där loggar du in (eller skapar ett eget konto om du inte redan har ett) och kan sedan fylla i ansökningsformuläret enligt anvisningarna på skärmen.

Till din ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen samt intyg som styrker att du har högskolebehörighet. Ansökan är öppen fram till kursstart.

Det är skolan som bedömer dina förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

 

Nästa ansökningsomgång

Ansökan till höstterminen 2023 planeras öppna under våren 2023. Då uppdateras även datum och annan kursfakta.

 

Kursfakta

Kursstart: Onsdag den 31 augusti 2022

Sista ansökningsdag: Ansökan är öppen fram till kursstart

Omfattning: Heltid (100%).

Kurslängd: Två terminer (35 veckor).

Terminsdatum:
HT: 2022-08-31 – 2022-12-20
VT: 2023-01-04 – 2023-05-16

Antagningskrav: Du måste vara minst 18 år, ha behörighet för högskolestudier samt bifoga ett personligt brev till din ansökan. I det personliga brevet berättar du om dig själv och motiverar varför du vill gå utbildningen.

Urval: Det är skolan som bedömer dina förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Nivå: Eftergymnasial nivå.

Ekonomi: Undervisningen är kostnadsfri men vi tar ut en serviceavgift på 800 kr per termin för kopiering, licenser, försäkring och vissa studiebesök.

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Kontakt: Jonas Bratt, lärare
Telefon: 073-248 85 67
E-post: jonas.bratt@sodertorn.fhsk.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Share This
Hoppa till verktygsfältet