LÄRARASSISTENT – PSYKOSOCIAL HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

Stödet som skolan behöver!

Lärarassistent – psykosocial hälsa och arbetsmiljö är en yrkesinriktad utbildning på eftergymnasial nivå för dig som vill arbeta som lärarassistent. Utbildningen är på heltid under 35 veckor, inklusive 10 veckors praktik, och ger goda möjligheter till arbete efter avslutad utbildning.

Under utbildningens gång får du den kompetens som krävs för att vara ett viktigt stöd för arbetslaget på en skola. Vi varvar teori med praktik och du lär dig att utveckla ett professionellt förhållningssätt till din framtida yrkesroll. Ämnen vi fördjupar oss inom under utbildningen är bland andra:

 • Pedagogik/socialpedagogik
 • Yrkesfältet
 • Psykologi
 • Kommunikation
 • Personlig utveckling
 • Grupper och grupprocesser
 • Juridik
 • Etik
 • Psykiatri/neuropsykiatri
 • Administration och IT.

 

Vårt förhållningssätt

Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till självförverkligande. I mötet med andra människor är självkännedom en av de viktigaste egenskaperna. Du kommer därför att få möjlighet till ökad medvetenhet om din personliga historia, dina attityder, ditt förhållningssätt samt dina tillgångar och hinder i din kommande yrkesroll.

Vi arbetar aktivt för att göra utbildningsgruppen till ett forum för personligt växande, vilket gör det möjligt att aktivt tillvarata dina självupplevda erfarenheter i utbildningen.

 

10 veckors praktik ingår

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår som en del av utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet pågår under 10 veckor och du får då möjlighet att praktisera dina teoretiska kunskaper på en skola i samråd med en handledare.

 

Mål med utbildningen

Du ska efter avslutad utbildning med godkända studieresultat kunna fungera som stöd för arbetslaget i det pedagogiska arbetet med elever och klasser. Efter genomgången utbildning ska du även kunna:

 • Visa på, genom den egna personliga utvecklingsprocessen, ökad medvetenhet om dig själv och ditt sätt att förhålla dig professionellt till din framtida arbetsplats.
 • Visa grundläggande kunskap om det svenska skolsystemet på olika stadier och inom olika former.
 • Redogöra för olika beteendevetenskapliga och pedagogiska teorier.
 • Visa på grundläggande färdighet i att uttrycka dig i tal och skrift.
 • Ha förståelse för samspelet mellan elevernas lärande och deras psykologiska förutsättningar samt sociala, fysiska och kulturella miljö.
 • Ha förståelse hur olika sociala, religiösa och kulturella bakgrunder kan påverka livsvillkoren för eleven.
 • Visa på flera pedagogiska modeller och teorier som lärare använder sig av i olika sammanhang.
 • Kunna redogöra för lagar, regler och riktlinjer som gäller för alla som arbetar med barn inom skola.

 

Ansökan stängde den 14 september

Ansökan stängde den 14 september så det går inte längre att söka till den här utbildningen.

 

Kursfakta

Kursstart: Måndag den 24 augusti 2020.

Sista ansökningsdag: Ansökan stängde den 14 september så det går inte längre att söka till den här utbildningen.

Omfattning: Heltid (100 %).

Kurslängd: Två terminer (35 veckor).

Terminsdatum:
HT 2020: 24/8 – 18/12
VT 2021: 11/1 – 14/5

Antagningskrav: Du måste vara minst 18 år, ha behörighet för högskolestudier samt bifoga ett personligt brev till din ansökan. I det personliga brevet berättar du om dig själv och motiverar varför du vill gå utbildningen.

Urval: Det är skolan som bedömer dina förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Nivå: Eftergymnasial nivå.

Ekonomi: Undervisningen är kostnadsfri men vi tar ut en serviceavgift på 800 kr per termin för kopiering, licenser, försäkring och vissa studiebesök.

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Kontakt: Jonas Bratt, lärare
Telefon: 073-248 85 67
E-post: jonas.bratt@sodertorn.fhsk.se

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Share This