LÄRARASSISTENT

Lärarassistent – en väg in till läraryrket

Lärarassistent med extra anpassningar och särskilt stöd är en yrkesinriktad utbildning på eftergymnasial nivå för dig som vill arbeta som lärarassistent. Utbildningen är på heltid under 40 veckor, inklusive 10 veckors praktik, och ger goda möjligheter till arbete efter avslutad utbildning.

Under utbildningens gång får du den kompetens som krävs för att vara ett viktigt stöd för arbetslaget på en skola. Vi varvar teori med praktik och du lär dig att utveckla ett professionellt förhållningssätt till din framtida yrkesroll. Ämnen vi fördjupar oss inom under utbildningen är bland andra:

 • Pedagogik/socialpedagogik
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Information och kommunikation
 • Juridik och etik
 • Specialpedagogik
 • Skolans kunskapsuppdrag och organisation
 • Ungdomskulturer
 • Service och bemötande

Du får ett kursbevis efter att du fullföljt utbildningen.

 

10 veckors praktik ingår

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår som en del av utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet pågår under 10 veckor och du får då möjlighet att praktisera dina teoretiska kunskaper på en skola i samråd med en handledare. Det är du själv som ansvarar för att söka din praktikplats.

 

Syfte och mål med utbildningen

Utbildningens syfte är att ge dig som deltagare grundläggande kunskap och färdighet att verka som stöd i ett arbetslag på en skola samt att du ska utveckla ett professionellt förhållningssätt i rollen som lärarassistent.

Du ska efter fullföljd utbildning ha kunskap om och förståelse för

 • det svenska skolsystemet på olika stadier och former
 • samspelet mellan elevernas lärande och deras sociala, fysiska och kulturella miljö
 • hur man kan planera genomföra och utvärdera en aktivitet, museibesök och studiebesök
 • olika pedagogiska modeller och teorier som lärare använder sig av i olika sammanhang
 • lagar, regler och riktlinjer för personal som arbetar inom skola
 • skolans kunskapsuppdrag, värdegrund och bedömningssystem

 

Upplägg och ekonomi

Utbildningen ges på eftergymnasial nivå och är på 40 veckor. Vi studerar på heltid (100%) på plats i Solna. Adressen till skolan är Skytteholmsvägen 2 i Solna.

Undervisningen är kostnadsfri men vi tar ut en serviceavgift på 800 kr per termin för kopiering, licenser, försäkring och vissa studiebesök. Utbildningen är studiemedelsberättigad.

 

Antagningsvillkor och urvalsprocess

För att kunna antas till utbildningen ska du

 • Ha grundläggande behörighet för högskolestudier eller motsvarande
 • Bifoga ett personligt brev till din ansökan, där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen
 • Bifoga personbevis för studier till din ansökan. Personbevis beställer du kostnadsfritt från Skatteverkets hemsida
 • Medverka på en intervju där dina förutsättningar för en framtida roll inom skolväsendet bedöms

Urvalet baseras på skolans egen bedömning om du kan tillgodogöra dig utbildningen utifrån det personliga brevet och intervjun.

 

Ansökan

Du ansöker till utbildningen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. När du har klickat på ansökningslänken skickas du direkt till Schoolsoft, där loggar du in (eller skapar ett eget konto om du inte redan har ett) och kan sedan fylla i ansökningsformuläret enligt anvisningarna på skärmen.

Till din ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen och personbevis för studier samt intyg som styrker att du har högskolebehörighet eller motsvarande.

 

Nästa ansökningsomgång

Ansökan till höstterminen 2024 planeras öppna under våren 2024. Då uppdateras även datum och annan kursfakta.

 

Kursfakta

Kursstart: Torsdag den 17 augusti 2023

Sista ansökningsdag: Ansökan stängde den 14 augusti.

Kursplats: Skytteholmsvägen 2 i Solna

Omfattning: Heltid (100%)

Kurslängd: Två terminer (40 veckor)

Terminsdatum läsåret 2023/2024:
HT: 2023-08-17 – 2023-12-20
VT: 2024-01-08 – 2024-06-07

Antagningskrav: Du måste ha grundläggande behörighet för högskolestudier eller motsvarande, bifoga ett personligt brev och personbevis för studier till din ansökan samt medverka på en intervju där dina förutsättningar för en framtida roll inom skolväsendet bedöms.

Urval: Urvalet baseras på skolans egen bedömning om du kan tillgodogöra dig utbildningen utifrån det personliga brevet och intervjun.

Nivå: Eftergymnasial nivå

Ekonomi: Undervisningen är kostnadsfri men vi tar ut en serviceavgift på 800 kr per termin för kopiering, licenser, försäkring och vissa studiebesök.

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Kontakt:
Guillermo Cavieses, kursansvarig och lärare
E-post: guillermo.cavieses@sodertorn.fhsk.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

citat 3

Engagerade lärare

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna