SKRIVTOLK

Tolka tal till text!

Tycker du om att skriva? Vill du arbeta med människor? Vill du ha hela samhället som din arbetsplats? Bli skrivtolk!

 

Att arbeta som skrivtolk

Som skrivtolk tolkar du simultant mellan talad och skriven svenska för personer som är hörselskadade eller döva. Du tolkar i många situationer (på plats eller på distans) som t ex vid föreläsningar, möten och konferenser, i vardagssituationer som läkarbesök och i föreningslivet men också vid högtider som t ex bröllop. Alla ställen där människor möts och behöver kommunicera är din arbetsplats.

 

Arbetsmarknad

Det råder olika behov i landet på kvalificerade skrivtolkar. Kontakta gärna något av landstingens tolkcentraler för döva och hörselskadade för mer information.

 

Lämpliga förkunskaper

För att ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen till skrivtolk bör du som söker ha god språkbehärskning avseende skriven svenska, ha god skrivhastighet vid Qwerty-tangentbord, ha god allmänbildning, ha nyfikenhet och viljan att arbeta med människor, samt ha motorisk och kognitiv simultankapacitet för att kunna lyssna och samtidigt skriva. Att arbeta som tolk handlar inte bara om att arbeta med språk utan med människor som använder språk. Därför är förmågan att reflektera över sin egen roll i grupper, kunna se andras behov och ta hänsyn till dem, kunna ge andra utrymme, och ha förmågan att dela med sig av åsikter och kunskaper även önskvärda förkunskaper.

Hur fort kan du skriva? Testa på 10 fast fingers!

Kursfakta

Skrivtolkutbildning på distans

Kursstart: 17 augusti 2022

Sista ansökningsdag: Ansökan till höstterminen 2022 är stängd.

Träffar: Obligatoriska träffar inför uppstart, i mitten av terminen och till terminsavslutningen (gäller både VT och HT) som sker på Väddö folkhögskola i Norrtälje kommun.
Distansträffar via Zoom varje fredag kl. 10-12.

Läsårstider 2022 – 2023
HT: 2022-08-17 – 2022-12-20
VT: 2023-01-04 – 2023-06-07

Studietakt: Heltid (100%)

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information besök csn.se eller ring 0771-276 000.

Avgift: Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 800 kr per termin i serviceavgift. Du betalar även för kost och logi under de kursträffar som sker på Väddö folkhögskola, då betalar du 1650 kr för helpension under tre dagar och två nätter.

Den studerande tillhandahåller egen PC och Qwerty-tangentbord. Mer information hittar du här: följ denna länk.

Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn och granskar utbildningens kvalitet.

Facebook

Instagram

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat 2

Man trivs med en gång

citat 3

Engagerade lärare

Share This