SKRIVTOLK

Tolka tal till text!

Tycker du om att skriva? Vill du arbeta med människor och ha hela samhället som din arbetsplats? Bli skrivtolk! Yrkesutbildningen till skrivtolk är ettårig och ges på heltid. Under utbildningen varvar vi distansstudier och fjärrundervisning med tre obligatoriska platsträffar per termin.

 

Att arbeta som skrivtolk

Som skrivtolk tolkar du simultant mellan talad och skriven svenska för personer som är hörselskadade eller döva. Du tolkar i många situationer (på plats eller på distans) som t.ex. vid föreläsningar, möten och konferenser, i vardagssituationer som läkarbesök och i föreningslivet men också vid högtider som t.ex. bröllop. Alla ställen där människor möts och behöver kommunicera är din arbetsplats.

Det råder olika behov i landet på kvalificerade skrivtolkar. Kontakta gärna något av landstingens tolkcentraler för döva och hörselskadade för mer information.

 

 

Mål med utbildningen

Utbildningens syfte är att ge dig som studerande förutsättningar att i skilda sammanhang arbeta som skrivtolk från talad svenska till skriven svenska.

Efter genomgången utbildning ska du ha visat din förmåga att

 • tolka simultant från talad svenska till skriven svenska i vanligen förekommande kommunikationssituationer liksom i situationer med specialiserad terminologi
 • använda Qwerty-tangentbord och uppnå 500 nedslag per minut
 • kommunicera med tecken som stöd (TSS)

samt visat din kunskap om

 • det svenska teckenspråket
 • lagar och förordningar som styr användning av skrivtolk och som reglerar skrivtolkarnas arbete
 • olika metoder och teknisk utrustning som förekommer i tolksituationer
 • samhällets tillgänglighet för personer med nedsatt hörsel, dövhet och dövblindhet

 

Utbildningens innehåll

Under hela utbildningen tränar du din skrivhastighet på tangentbord (Qwerty). Du lär dig också att kommunicera med personer som blivit döva och hörselskadade som vuxna genom att använda tecken från det svenska teckenspråket (TSS). I området tolkning övar du ditt språk och skrivande. Teoretiska och praktiska kunskaper i tolkningsteknik, etik och teknisk utrustning ingår också. Utbildningen har ett skolöverskridande samarbete med Tolkutbildningen på Fellingsbro folkhögskola i Örebro.

Den pedagogiska utgångspunkten utgår från folkbildningens idémässiga grund, där bildning kan beskrivas som en lärandeprocess, där du som studerande aktivt deltar genom samarbete, diskussion och reflektion. Du ges möjlighet och utrymme att själv ta ansvar för ditt lärande och din personliga utveckling.

 

Praktik under utbildningstiden

För närvarande ingår åtta veckors praktisk färdighet, då du får möjlighet att arbeta med en aktiv skrivtolk och pröva att göra egna tolkningar. Praktikperioderna är förlagda till olika orter i landet och aktiviteter på vissa kvällar och helger ingår.

Praktikperioderna för läsåret 2024/2025 planeras under följande datum:
9–10 september 2024 (endast två dagar, vecka 37): Introduktion till yrket – så här fungerar en tolkcentral
14–25 oktober 2024 (vecka 42–43): Auskultation av skrivtolkning
14 februari 2025 (vecka 7), kl. 09:00-11:00: Digital handledarträff. Mötet sker i Zoom och länk skickas av utbildningen.
3–28 mars 2025 (vecka 10–13): Slutpraktik – skrivtolkande praktik

 

Upplägg

Yrkesutbildningen till skrivtolk är ettårig (40 veckor) och ges på heltid. Vi kombinerar distansstudier och fjärrundervisning med tre obligatoriska platsträffar per termin. Digitala träffar sker via Zoom varje fredag kl. 09-11. Platsträffarna är obligatoriska och sker vid uppstart, i mitten av en termin och vid terminsavslutningen. Platsträffarna sker på Fellingsbro folkhögskola i Örebro. Vi kommer även att ha praktiktillfälle i Skellefteå under höstterminen 2024.

Under förutsättning att samtliga moment och delkurser är godkända utfärdas ett utbildningsbevis efter avslutad utbildning.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) utövar tillsyn och granskar utbildningens kvalitet.

 

Datum för platsträffar läsåret 2024/2025 samt praktiktillfälle

Höstterminen 2024
21–22 augusti, Fellingsbro folkhögskola i Örebro
2–3 oktober, Fellingsbro folkhögskola i Örebro
14–15 november, praktiktillfälle i Skellefteå
27–28 november, Fellingsbro folkhögskola i Örebro

Vårterminen 2025
29–30 januari, Fellingsbro folkhögskola i Örebro
2–3 april, Fellingsbro folkhögskola i Örebro
4–5 juni, Fellingsbro folkhögskola i Örebro

 

Prövning av reell kompetens i skrivtolkning

Södertörns folkhögskola prövar och utfärdar utbildningsbevis för skrivtolk, som formellt skall vara likvärdigt med det utbildningsbevis som utbildad godkänd skrivtolk får efter genomgången ettårig utbildning till skrivtolk vid Södertörns folkhögskola. Läs mer om prövning i reell kompetens här.

 

Egen dator

Du behöver ha tillgång till en egen bärbar dator, endast PC med minst operativsystem Windows 10, under utbildningstiden.

Efter det första kurstillfället kommer du att få veta vilket typ av trådlöst tangentbord som du behöver införskaffa.

 

Ekonomi och CSN

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 800 kr per termin i serviceavgift. Serviceavgiften inkluderar bland annat försäkring, licenser, kopiering och utskrifter, studiebesök och specialarrangemang.

Du betalar även för resa, kost och logi under alla platsträffar.

Utbildningen till skrivtolk ges på eftergymnasial nivå och berättigar till studiestöd via CSN. Du ansöker själv om studiestöd på CSN:s hemsida.

 

Lämpliga förkunskaper

För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen till skrivtolk bör du som söker ha

 • god språkbehärskning avseende skriven svenska
 • god skrivhastighet vid Qwerty-tangentbord
 • god allmänbildning
 • nyfikenhet och viljan att arbeta med människor
 • motorisk och kognitiv simultankapacitet för att kunna lyssna och samtidigt skriva.

Att arbeta som tolk handlar inte bara om att arbeta med språk utan med människor som använder språk. Därför är förmågan att reflektera över din egen roll i grupper, kunna se andras behov och ta hänsyn till dem, kunna ge andra utrymme och ha förmågan att dela med dig av åsikter och kunskaper även önskvärda förkunskaper.

Hur fort kan du skriva? Testa på 10 fast fingers!

 

Behörighet och urval

Krav för antagning

För att du ska kunna söka och antas till utbildningen gäller att du först måste uppfylla några grundläggande krav:

 • Du ska ha fyllt minst 18 år
 • Du ska minst ha betyg från gymnasieutbildning (eller motsvarande)
 • Du ska ha fullgod syn och hörsel (det går bra med glasögon eller linser)
 • Du ska ha varit drogfri i minst 2 år om det har funnits ett tidigare missbruk
 • Du ska skriva ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen
 • Du ska bifoga personbevis för studier till din ansökan. Personbevis beställer du kostnadsfritt från Skatteverkets hemsida
 • Din ansökan ska vara fullständigt ifylld

Du måste även uppfylla några särskilda krav:

 • Du ska göra ett nätbaserat skrivhastighetsprov
 • Du ska göra ett nätbaserat prov i svenska
 • Du ska göra en intervju på skolan eller på distans
 • Skolan bedömer om du kan tillgodogöra dig utbildningen

 

Urvalskriterier – hur skolan väljer vem som får en plats

Om det finns fler sökande till utbildningen än vad det finns platser, gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller samtliga krav. Skolan väljer först de som har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Om det fortfarande finns behov att göra urval prioriteras:

 • högsta enskilda poäng från de nätbaserade proven samt skrivhastighet
 • den egna beskrivna motivationen att vilja gå utbildningen
 • erfarenhet från närliggande verksamhetsområden (journalist, sekreterare, annan tolkutbildning, m.fl.)

 

Villkorad antagning

Om antalet tillgängliga platser skulle vara fler än antalet antagna, kan villkorad antagning förekomma, vilket innebär att en sökande som inte uppnått alla särskilda krav ska kunna visa att den har gjort det inom en viss tid.

 

Så här går ansökan till

1. Du fyller i ansökan som finns på skolans hemsida. I ansökan ska du skriva ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå utbildningen, vad du vill att den ska ge dig samt varför du vill bli skrivtolk.

2. Betyg/intyg som du vill stärka din ansökan med sparas tillsammans med resultaten från antagningsproven på skolans server under antagningsprocessen.

3. Skolan bekräftar att din ansökan har kommit in genom att du får ett automatiskt svarsmejl. I ett senare mejl får du information om hur du ska gå till väga för att göra de nätbaserade proven.

4. Du börjar med att göra ett nätbaserat hastighetsprov. Om du klarar det får du ytterligare ett mejl med information om ett nätbaserat prov i svenska. Provet i svenska består av en ordförståelsedel och en resuméskrivning. När vi har rättat proven får du besked via mejl om du blir kallad till intervju på skolan eller via Skype.

5. När vi gjort en sammanlagd bedömning av dina förutsättningar att bli antagen får du besked om du har blivit antagen eller inte. Du som blivit antagen får samtidigt veta när du senast behöver tacka ja eller nej till den erbjudna platsen.

6. Beslut om antagning fattas av utbildningsansvarig. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du vända dig till skolans rektor.

7. Beslut om att eventuellt ställa in utbildningen t.ex. p.g.a. för få antagna annonseras på hemsidan och meddelas via mejl till dig som redan blivit antagen.

 

Mer information

Har du frågor kring utbildningen? Kontakta gärna huvudläraren i skrivtolkning, Maria Laurin, e-post: maria.laurin@sodertorn.fhsk.se

 

Kursfakta

Kursstart: Torsdag den 15 augusti 2024

Studietakt: Heltid (100%)

Sista ansökningsdag: 31 maj 2024

Träffar: Platsträffarna är obligatoriska och sker vid uppstart, i mitten av en termin och vid terminsavslutningen. Platsträffarna sker på Fellingsbro folkhögskola i Örebro.

Digitala träffar sker via Zoom varje fredag kl. 09-11.

Läsårsdatum 2024/2025
HT: 2024-08-15 – 2024-12-18
VT: 2025-01-07 – 2025-06-07

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad.

Ekonomi: Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 800 kr per termin i serviceavgift. Du betalar även för resa, kost och logi under samtliga platsträffar.

Kontakt:
Maria Laurin, linjeföreståndare och lärare
Telefon: 070-635 47 98
E-post: maria.laurin@sodertorn.fhsk.se

Facebook

Instagram

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 2

Man trivs med en gång

citat 3

Engagerade lärare

Citat 1

Det är som ett andra hem.