SKRIVTOLK

Behörighet och urval

 

Krav för antagning

För att du ska kunna söka och antas till utbildningen gäller att du först måste uppfylla några grundläggande krav:

– Du ska ha fyllt minst 18 år
– Du ska minst ha betyg från gymnasieutbildning (eller motsvarande)
– Du ska ha fullgod syn och hörsel
– Du ska ha varit drogfri i minst 2 år om det har funnits ett tidigare missbruk
– Du ska skriva ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen
– Din ansökan ska vara fullständigt ifylld

Du måste även uppfylla några särskilda krav:

– Du ska göra ett nätbaserat skrivhastighetsprov
– Du ska göra ett nätbaserat prov i svenska
– Du ska göra en intervju på skolan eller på distans
– Skolan bedömer om du kan tillgodogöra dig utbildningen

 

Urvalskriterier – hur skolan väljer vem som får en plats

Om det finns fler sökande till utbildningen än vad det finns platser, gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller samtliga krav. Skolan väljer först de som:

– har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Om det fortfarande finns behov att göra urval prioriteras:

– högsta enskilda poäng från de nätbaserade proven samt skrivhastighet
– den egna beskrivna motivationen att vilja gå utbildningen
– erfarenhet från närliggande verksamhetsområden (journalist, sekreterare, annan tolkutbildning, m.fl.)

 

Villkorad antagning

Om antalet tillgängliga platser skulle vara fler än antalet antagna, kan villkorad antagning förekomma, vilket innebär att en sökande som inte uppnått alla särskilda krav ska kunna visa att den har gjort det inom en viss tid.

 

Mer information

Har du frågor kring utbildningen? Kontakta gärna huvudläraren i skrivtolkning Maria Laurin, e-post: maria.laurin@sodertorn.fhsk.se

Kursfakta

Skrivtolkutbildning på distans

Kursstart: 17 augusti 2022

Sista ansökningsdag: Ansökan till höstterminen 2022 är stängd.

Träffar: Obligatoriska träffar inför uppstart, i mitten av terminen och till terminsavslutningen (gäller både VT och HT) som sker på Väddö folkhögskola i Norrtälje kommun.
Distansträffar via Zoom varje fredag kl. 10-12.

Läsårstider 2022 – 2023
HT: 2022-08-17 – 2022-12-20
VT: 2023-01-04 – 2023-06-07

Studietakt: Heltid (100%)

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information besök csn.se eller ring 0771-276 000.

Avgift: Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 800 kr per termin i serviceavgift. Du betalar även för kost och logi under de kursträffar som sker på Väddö folkhögskola, då betalar du 1650 kr för helpension under tre dagar och två nätter.

Den studerande tillhandahåller egen PC och Qwerty-tangentbord. Mer information hittar du här: följ denna länk.

Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn och granskar utbildningens kvalitet.

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

citat 3

Engagerade lärare

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat 2

Man trivs med en gång

Share This