SKRIVTOLK

Så här går ansökan till

1. Du fyller i ansökan som finns på skolans hemsida. I ansökan ska du skriva ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå utbildningen, vad du vill att den ska ge dig samt varför du vill bli skrivtolk.

2. Betyg/intyg som du vill stärka din ansökan med sparas tillsammans med resultaten från antagningsproven på skolans server under antagningsprocessen.

3. Skolan bekräftar att din ansökan har kommit in genom att du får ett automatiskt svarsmejl. I ett senare mejl får du information om hur du ska gå till väga för att göra de nätbaserade proven.

4. Du börjar med att göra ett nätbaserat hastighetsprov. Om du klarar det får du ytterligare ett mejl med information om ett nätbaserat prov i svenska. Provet i svenska består av en ordförståelsedel och en resuméskrivning. När vi har rättat proven får du besked via mejl om du blir kallad till intervju på skolan eller via Skype.

5. När vi gjort en sammanlagd bedömning av dina förutsättningar att bli antagen får du besked om du har blivit antagen eller inte. Du som blivit antagen får samtidigt veta när du senast behöver tacka ja eller nej till den erbjudna platsen.

6. Beslut om antagning fattas av utbildningsansvarig. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du vända dig till skolans rektor.

7. Beslut om att eventuellt ställa in utbildningen t.ex. p.g.a. för få antagna annonseras på hemsidan och meddelas via mejl till dig som redan blivit antagen.

 

Kursfakta

Skrivtolkutbildning på distans

Kursstart: 17 augusti 2020

Sista ansökningsdag: Ansökan är öppen fram till kursstart.

Träffar: Obligatoriska träffar sker varannan vecka. Träffarna sker på Södertörns folkhögskola i Liljeholmen, Årstaängsvägen 9, Stockholm.

Läsårstider 2020 – 2021
HT: 2020-08-17 – 2020-12-18
VT: 2021-01-04 – 2021-06-04

Studietakt: 100 %

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information besök csn.se eller ring 0771-276 000.

Avgift: Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar 800 kr/ termin i serviceavgift.

Den studerande tillhandahåller egen PC och Qwerty-tangentbord. Mer information hittar du här: följ denna länk.

Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn och granskar utbildningens kvalitet.

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

citat 3

Engagerade lärare

Share This