TSS

Tecken som stöd (TSS) kurs för tolkar

Tecken som stöd (TSS) är en kurs på två terminer som ges på distans och på halvtid (50%). Målgruppen är utbildade tolkar i teckenspråk eller skrivtolkning som vill lära sig TSS och som sedan vill fortsätta att tolka med TSS.

Kursen är upplagd med både fysiska träffar och distansarbete.
Vänligen kontakta skolan för mer information om kursen och kursstart.

Kontaktperson:
Karin Zetterman, studierektor
E-post: karin.zetterman@sodertorn.fhsk.se

 

Kursfakta

Distanskurs med fysiska träffar

Kursstart: Vänligen kontakta skolan för mer information om kursstart.

Kurslängd: Två terminer

Studietakt: Distans, 50 %

Kostnad: Kursen är kostnadsfri men du får själv stå för resa, boende och mat under de fysiska träffarna.

Facebook

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

citat 3

Engagerade lärare

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat 2

Man trivs med en gång

Share This