TSS

Tecken som stöd (TSS) kurs för tolkar

Målgrupp är utbildade tolkar i teckenspråk eller skrivtolkning som vill lära sig TSS och som sedan vill fortsätta att tolka med TSS.

Kursen är upplagd med både fysiska träffar och distansarbete.

För mer information kontakta:
Anna Hein, rektor
E-post: anna.hein@sodertorn.fhsk.se

 

Kursfakta

Distanskurs med fysiska träffar

Kurslängd: Två terminer

Kursstart: Planerad kursstart under hösten 2020.
Mer information ges så snart som möjligt.

Studietakt: Distans, 50 %

Kostnad: Kursen är kostnadsfri. Du får själv stå för resa, boende och mat under de fysiska träffarna.

Facebook

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Citat 2

Man trivs med en gång

Share This