TECKENSPRÅKSTOLK OCH DÖVBLINDTOLK

Så här går ansökan till

1. Du fyller i ansökan som finns på skolans hemsida. I ansökan ska du skriva ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå utbildningen, vad du vill att den ska ge dig och samt varför du vill bli tolk. Brevet kan vara avgörande för att bli antagen eftersom vi lägger vikt vid hur du uttrycker dig och till varför du vill bli tolk.

2. Betyg/intyg som du vill stärka din ansökan med skickas in tillsammans med ansökan. Betygen/intygen skannas och sparas tillsammans med ansökan på skolans server, under ansökningstiden. Och för dig som antas sparas handlingarna under hela utbildningstiden.

3. Skolan bekräftar att din ansökan har kommit in genom att du får ett automatiskt svarsmejl. I ett senare mejl får du besked om du kommer eller inte kommer att bli antagen. Vi kan också höra av oss innan om vi behöver få kompletterande uppgifter. Du som blivit antagen får samtidigt veta när du senast behöver tacka ja eller nej till den erbjudna platsen. Vi är tacksamma för att om du tackar ja till utbildningsplatsen också avser att gå utbildningen eftersom det kanske finns någon annan som gärna vill gå utbildningen som fått avslag.

4. Beslut om antagning fattas av skolans rektor på rekommendation av utbildningsansvarig. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du först överklaga till skolans rektor och/eller skolans styrelse.

5. Beslut om att eventuellt ställa in utbildningen t.ex. p.g.a. för få antagna annonseras på hemsidan och meddelas via mejl till dig som redan blivit antagen.

Kursfakta

Teckenspråks- och dövblindtolk har ingen antagning till höstterminen 2023

Utbildningslängd: Upp till tre år.

Upplägg: Heltidsstudier med möjlighet till anpassning efter den studerandes förutsättningar. Vissa helger och kvällar kan ingå.

Kursstart: Utbildningen har ingen antagning till höstterminen 2023.

Sista ansökningsdag: Det går inte att söka till höstterminen 2023.

Studiemedel: Utbildningen är eftergymnasial och du söker studiemedel hos CSN.
Länk till CSN | Telefon till CSN: 0771–276 000

Avgift: I utbildningen ingår en dator. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 800 kr/ termin i serviceavgift. Avgiften inkluderar viss datorservice, särskild licensavgift för teckenspråks- och tolkprogram, internet, kopiering och utskrifter, vissa studieresor/besök och specialarrangemang. Du betalar själv för litteratur och särskilt tolk- och teckenspråksrelaterat material.

Kursansvarig: Karin Zetterman, studierektor
E-post: karin.zetterman@sodertorn.fhsk.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

citat 3

Engagerade lärare

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Share This