TECKENSPRÅKSTOLK OCH DÖVBLINDTOLK

Så här går ansökan till

1. Du fyller i ansökan som finns på skolans hemsida. I ansökan ska du skriva ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå utbildningen, vad du vill att den ska ge dig och samt varför du vill bli tolk. Brevet kan vara avgörande för att bli antagen eftersom vi lägger vikt vid hur du uttrycker dig och till varför du vill bli tolk.

2. Betyg/intyg som du vill stärka din ansökan med skickas in tillsammans med ansökan. Betygen/intygen skannas och sparas tillsammans med ansökan på skolans server, under ansökningstiden. Och för dig som antas sparas handlingarna under hela utbildningstiden.

3. Skolan bekräftar att din ansökan har kommit in genom att du får ett automatiskt svarsmejl. I ett senare mejl får du besked om du kommer eller inte kommer att bli antagen. Vi kan också höra av oss innan om vi behöver få kompletterande uppgifter. Du som blivit antagen får samtidigt veta när du senast behöver tacka ja eller nej till den erbjudna platsen. Vi är tacksamma för att om du tackar ja till utbildningsplatsen också avser att gå utbildningen eftersom det kanske finns någon annan som gärna vill gå utbildningen som fått avslag.

4. Beslut om antagning fattas av skolans rektor på rekommendation av utbildningsansvarig. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du först överklaga till skolans rektor och/eller skolans styrelse.

5. Beslut om att eventuellt ställa in utbildningen t.ex. p.g.a. för få antagna annonseras på hemsidan och meddelas via mejl till dig som redan blivit antagen.

Kursfakta

Utbildningslängd: Upp till tre år med möjlighet att söka direkt till år två efter prövning.

Upplägg: Heltidsstudier med möjlighet till anpassning efter den studerandes förutsättningar. Vissa helger och kvällar kan ingå.

Kursstart: 17 augusti 2020

Sista ansökningsdag: Ansökan är öppen fram till kursstart.

Läsårstider 2020 – 2021
HT: 2020-08-17 – 2020-12-18
VT: 2021-01-04 – 2021-06-04

Studiemedel: Utbildningen är eftergymnasial och du söker studiemedel hos CSN.
Länk till CSN | Telefon till CSN: 0771–276 000

Avgift: I utbildningen ingår en dator. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 800 kr/ termin i serviceavgift. Avgiften inkluderar viss datorservice, särskild licensavgift för teckenspråks- och tolkprogram, internet, kopiering och utskrifter, vissa studieresor/besök och specialarrangemang. Du betalar själv för litteratur och särskilt tolk- och teckenspråksrelaterat material.

Kursansvarig: Carina Högberg, studierektor
E-post: carina.hogberg@sodertorn.fhsk.se

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

citat 3

Engagerade lärare

Citat 2

Man trivs med en gång

Share This