TECKENSPRÅKSTOLK OCH DÖVBLINDTOLK

Vanliga frågor och svar

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen är upp till tre år lång.

Behörighet?
– Du ska ha fyllt minst 18 år
– Din ansökan ska vara fullständigt ifylld
– Du ska ha gymnasieutbildning (eller motsvarande)
– Du ska ha fullgod syn och hörsel
– Du ska ha varit drogfri i minst 2 år om det har funnits ett tidigare missbruk vilket du själv intygar, (behöver bara bevisas på uppmaning från skolan)

Fullgod syn och hörsel?
Fullgod syn och hörsel krävs för utbildningen. Det går bra med glasögon eller linser.

Vad ingår i serviceavgiften?
Avgiften inkluderar viss datorservice, särskild licensavgift för teckenspråks- och tolkprogram, internet, kopiering och utskrifter, vissa studieresor/besök och specialarrangemang. Du betalar själv för litteratur och särskilt tolk- och teckenspråksrelaterat material.

Upplägget?
Utbildningen omfattar heltidsstudier, med möjlighet till anpassning efter den studerandes förutsättningar. Även vissa helger och kvällar kan ingå när tillfällen ges att delta i aktiviteter som arrangeras för och av döva eller personer med dövblindhet.

Är denna utbildningen CSN-berättigad?
Ja, du tar själv kontakt med CSN för studiemedel.

Studentbostad?
Nej, vi har ingen möjlighet att erbjuda boende under studietiden. För mer information besök https://bostad.stockholm.se/student

Hur ser arbetsmarknaden ut för teckenspråk? Och vad är ingångslönen för en tolk?
Vänd dig till någon av landstingens tolkcentraler för att ta reda på mer om arbetsmarknad och lön. För kontaktuppgifter till tolkcentraler i Sverige, besök https://tolkcentralen.se/

Hur får jag veta om utbildningen inte blir av?
Om vi av någon anledning behöver flytta fram utbildningsstarten eller ställa in utbildningen t. ex. p.g.a. för få antagna, så får du besked om det via mejl absolut senast två veckor innan kursstart.

Kursfakta

Teckenspråks- och dövblindtolk har ingen antagning till höstterminen 2023

Utbildningslängd: Upp till tre år.

Upplägg: Heltidsstudier med möjlighet till anpassning efter den studerandes förutsättningar. Vissa helger och kvällar kan ingå.

Kursstart: Utbildningen har ingen antagning till höstterminen 2023.

Sista ansökningsdag: Det går inte att söka till höstterminen 2023.

Studiemedel: Utbildningen är eftergymnasial och du söker studiemedel hos CSN.
Länk till CSN | Telefon till CSN: 0771–276 000

Avgift: I utbildningen ingår en dator. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 800 kr/ termin i serviceavgift. Avgiften inkluderar viss datorservice, särskild licensavgift för teckenspråks- och tolkprogram, internet, kopiering och utskrifter, vissa studieresor/besök och specialarrangemang. Du betalar själv för litteratur och särskilt tolk- och teckenspråksrelaterat material.

Kursansvarig: Karin Zetterman, studierektor
E-post: karin.zetterman@sodertorn.fhsk.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

citat 3

Engagerade lärare

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Share This