TECKENSPRÅKSTOLK OCH DÖVBLINDTOLK

Vanliga frågor och svar

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen är upp till tre år lång. Du har möjlighet att söka direkt in till år två efter särskild prövning. Kontakta studierektor Carina Högberg för mer information.

Behörighet?
– Du ska ha fyllt minst 18 år
– Din ansökan ska vara fullständigt ifylld
– Du ska ha gymnasieutbildning (eller motsvarande)
– Du ska ha fullgod syn och hörsel
– Du ska ha varit drogfri i minst 2 år om det har funnits ett tidigare missbruk vilket du själv intygar, (behöver bara bevisas på uppmaning från skolan)

Fullgod syn och hörsel?
Fullgod syn och hörsel krävs för utbildningen. Det går bra med glasögon eller linser. Kontakta studierektor Carina Högberg vid tvekan.

Vad ingår i serviceavgiften?
Avgiften inkluderar viss datorservice, särskild licensavgift för teckenspråks- och tolkprogram, internet, kopiering och utskrifter, vissa studieresor/besök och specialarrangemang. Du betalar själv för litteratur och särskilt tolk- och teckenspråksrelaterat material.

Upplägget?
Utbildningen omfattar heltidsstudier, med möjlighet till anpassning efter den studerandes förutsättningar. Även vissa helger och kvällar kan ingå när tillfällen ges att delta i aktiviteter som arrangeras för och av döva eller personer med dövblindhet. Du har möjlighet att söka direkt till år två efter prövning.

Är denna utbildningen CSN-berättigad?
Ja, du tar själv kontakt med CSN för studiemedel.

Studentbostad?
Nej, vi har ingen möjlighet att erbjuda boende under studietiden. För mer information besök https://bostad.stockholm.se/student

Hur ser arbetsmarknaden ut för teckenspråk? Och vad är ingångslönen för en tolk?
Vänd dig till någon av landstingens tolkcentraler för att ta reda på mer om arbetsmarknad och lön. För kontaktuppgifter till tolkcentraler i Sverige, besök https://tolkcentralen.se/

Hur får jag veta om utbildningen inte blir av?
Om vi av någon anledning behöver flytta fram utbildningsstarten eller ställa in utbildningen t. ex. p.g.a. för få antagna, så får du besked om det via mejl absolut senast två veckor innan kursstart.

Kursfakta

Utbildningsomgången med start höstterminen 2021 har ställts in på grund av för få ansökningar och därmed antagna.

Utbildningslängd: Upp till tre år med möjlighet att söka direkt till år två efter prövning.

Upplägg: Heltidsstudier med möjlighet till anpassning efter den studerandes förutsättningar. Vissa helger och kvällar kan ingå.

Kursstart: Utbildningsomgången med start höstterminen 2021 har ställts in.

Sista ansökningsdag: Det går inte längre att ansöka till höstterminen 2021, eftersom den utbildningsomgången har ställts in.

Läsårstider 2021 – 2022
HT: 2021-08-18 – 2021-12-21
VT: 2022-01-05 – 2022-06-07

Studiemedel: Utbildningen är eftergymnasial och du söker studiemedel hos CSN.
Länk till CSN | Telefon till CSN: 0771–276 000

Avgift: I utbildningen ingår en dator. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 800 kr/ termin i serviceavgift. Avgiften inkluderar viss datorservice, särskild licensavgift för teckenspråks- och tolkprogram, internet, kopiering och utskrifter, vissa studieresor/besök och specialarrangemang. Du betalar själv för litteratur och särskilt tolk- och teckenspråksrelaterat material.

Kursansvarig: Carina Högberg, studierektor
E-post: carina.hogberg@sodertorn.fhsk.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Share This