TECKENSPRÅKSTOLK OCH DÖVBLINDTOLK

Deltagarintervju med teckenspråkstolkarna på Södertörns folkhögskola Sara, Tina, Camilla, Frida och Louise är färdiga teckenspråkstolkar och dövblindtolkar sommaren 2019.

 

Deltagarintervju: ”Stort språkintresse är viktigast”

Som teckenspråkstolk gör man det möjligt för döva och hörande att kommunicera med varandra. Det är ett samhällsviktigt yrke som kräver simultankapacitet, social kompetens och allmänbildning. De blivande teckenspråkstolkarna på Södertörns folkhögskola går sin sista termin på den fyra år långa yrkesutbildning. Nedan berättar de om utbildningen, skolan och tolkyrket.

 

Teckenspråk är ett eget språk

Tolkning handlar inte om att översätta rakt av. Det handlar verkligen om att tolka; man berättar inte bara vad som sägs utan hur det sägs. Det kan vara komplext och det är mycket att lära sig. En annan sak, teckenspråk är inte svenska, det är ett eget språk. Teckenspråk har en egen grammatik, en egen språkuppbyggnad och varje land har ett eget teckenspråk.

 

Du behöver inga förkunskaper

Många tror att alla som väljer att gå utbildningen redan kan teckenspråk eller har döva i släkten. Det stämmer inte. Visst har somliga en sådan bakgrund men de flesta som börjar på utbildningen har få eller inga förkunskaper inom teckenspråk eller tolkning. Det är inte förkunskaperna som är det viktigaste, det viktigaste är att ha ett stort intresse för språk och människor.

 

Yrkesutbildning på upp till fyra år

De första två åren på yrkesutbildningen är det fokus på att lära sig teckenspråk genom olika teman. Om du redan kan teckenspråk kan du hoppa direkt till andra året, utbildningen är flexibel på det viset. Under de sista två åren ligger fokus på tolkning. Vi tränas i olika situationer, är ute på praktik och gör en hel del rollspel. Rollspelen är viktiga både för att få perspektiv och för att förstå vad som är rimligt att förvänta sig i en särskild situation.

 

Yrkesroll och tolketik

Som tolk kliver du in i människors pågående liv. Ibland får du vara med om människors svåraste stunder och för att kunna hantera sådana situationer pratar vi mycket om yrkesrollen under utbildningen samt att kunna ha distans till sitt arbete. Vi diskuterar tolketik, dövkultur och dövhistoria. Under utbildningen ingår det dessutom att bli dövblindtolk. En dövblindtolk tolkar för personer med dövblindhet och då används taktilt teckenspråk, vilket innebär fysisk kontakt med andra människor. Även det blir en del av din yrkesroll.

 

Tvåspråkig skola

Södertörns folkhögskola är en tvåspråkig skola, både teckenspråk och talad svenska samsas här. Många av lärarna och personalen är själva döva, vilket gör att teckenspråket blir en naturlig del av skoldagen. Om vi till exempel behöver hjälp med kaffeautomaten så kanske vi måste be om hjälp på teckenspråk. Det är verkligen nyttigt.

 

Iscensatt begravning och egen Oscarsgala

Under vissa övningar är deltagarna från utbildningens alla 4 år med. Då har klasserna olika uppgifter med varierande svårighetsgrad, vilket gör att vi kan lära oss av varandra. En återkommande övning är en iscensatt begravning tillsammans med Högalidskyrkan. Det är ett bra sätt att träna på en situation som är svår att rollspela.

”Det är samma tant som har blivit begravd många gånger nu.”

Inför ceremonin har vi dagar då vi förbereder oss tillsammans med prästen. Provet är sedan den iscensatta begravningen. En muntrare övning vi har haft är Oscarsgalan. Då gjorde vi egna reklamfilmer för skolan och gav ut priser samtidigt som vi tolkade evenemanget. Några av de arbetsverktyg vi använder under utbildningen är att ge och ta feedback och att filma teckenspråks- och tolkningsarbetet.

 

Rom, Amsterdam och Dövas dag

Skolan har många samarbeten, t. ex med föreningslivet, verksamma tolkar och evenemang. Vi är med på ett antal evenemang under åren, som till exempel Dövas dag. Dövas dag är en mötesplats för döva från hela landet och där man har spännande föreläsningar, utställningar och diskussioner. Teckenspråket är normen då och det är nyttigt att uppleva. Vi har även gjort klassresor till Rom och Amsterdam. Då besökte vi olika dövföreningar och Dövas hus. Under klassresorna är det vi deltagare själva som sköter kontakten med de vi ska besöka men två döva lärare åker alltid med oss.

 

Trygg miljö att studera i

Ibland får vi frågan om folkhögskolan är flummig. Nej, det är den inte. Det är en fri studieform och den här utbildningen är av hög klass. Den är yrkesförberedande och man lär sig från dag ett. Den är kreativ och inkluderande men även utmanande. Det är en trygg miljö att studera i, om man berättar att man behöver stöd med något så får man det. Lärarna är tillgängliga, tålmodiga och väldigt erfarna. De leder oss vant genom inlärningsprocessen. Det finns en tanke med allt vi gör – allt är en förberedelse för yrkeslivet.

 

Vi har fått vänner för livet

Studierna är bitvis krävande. Som tolk ska du spegla personen du tolkar åt – inte dig själv. Då behöver du lära dig att reflektera kring dig själv, hur du beter dig och hur du uppfattas. Sådant kan vara jobbigt men i gengäld har man stöd från klassen. Det är en trygghet att dela studierna med andra som är med om samma sak. Vi i klassen har blivit väldigt nära varandra. Vi har fått vänner för livet.

 

Hoppa och se vad som händer

Södertörns folkhögskola har ett gott rykte inom branschen så vi kommer troligen att få någon typ av anställning efter examen. Den sista praktikperioden känns också som ett bra tillfälle att knyta vidare arbetskontakter. Till dig som funderar på att söka till höstens start vill vi påminna om att fyra år går snabbare än man vill. Hoppa och se vad som händer!

 

Stort tack till Sara, Tina, Camilla, Frida och Louise för att ni delat med er av era åsikter om utbildningen och skolan! Intervjun är från vårterminen 2019.

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

citat 3

Engagerade lärare

Citat 2

Man trivs med en gång

Share This