TECKENSPRÅKSTOLK OCH DÖVBLINDTOLK

Utbildningen

Utbildningen är upp till tre år lång. Redan från starten när du börjar lära dig teckenspråk introduceras översättningsövningar och tolkövningar. Under utbildningen får du också lära dig punktskrift och ledsagning av och för personer med dövblindhet.

Allt efter din förmåga och färdighet, kommer fokus i utbildningen att ligga på tolkning. Du kommer att arbeta i grupp och individuellt med rollspel och filmade tolksituationer för att lära dig tolkningsteknik och tolketik. Under utbildningen studerar du också svenska samt vetenskapliga perspektiv på språk och tolkning. Under förutsättning att samtliga moment är godkända får du ett utbildningsbevis efter avslutad utbildning. Utbildningen ger förutsättningar för att bli auktoriserad teckenspråkstolk.

 

 

Vägledande utbildningsplan

Här kan du ta del av den vägledande utbildningsplanen som gäller för samtliga folkhögskolor med Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning (557 KB, PDF). Från och med hösten 2020 är vår utbildning treårig men den rymmer samma innehåll som finns i den vägledande utbildningsplanen. Utbildningen kommer däremot att bli mer intensiv och mer studieanpassad efter den studerandes förutsättningar.

 

Praktik under utbildningstiden

Praktik ingår också hos någon tolkförmedlare i Stockholm eller ute i landet, både veckolånga praktikperioder samt vissa kvällar och helger. Praktik kan också omfatta enstaka individuellt anpassade tillfällen, samt gemensamt i grupp.

 

Du får en dator

Eftersom du behöver en personlig dator som ska uppfylla vissa krav under hela utbildningstiden, så står skolan för att du får en dator som du sedan behåller om du slutför utbildningen.

Kursfakta

Utbildningsomgången med start höstterminen 2021 har ställts in på grund av för få ansökningar och därmed antagna.

Utbildningslängd: Upp till tre år med möjlighet att söka direkt till år två efter prövning.

Upplägg: Heltidsstudier med möjlighet till anpassning efter den studerandes förutsättningar. Vissa helger och kvällar kan ingå.

Kursstart: Utbildningsomgången med start höstterminen 2021 har ställts in.

Sista ansökningsdag: Det går inte längre att ansöka till höstterminen 2021, eftersom den utbildningsomgången har ställts in.

Läsårstider 2021 – 2022
HT: 2021-08-18 – 2021-12-21
VT: 2022-01-05 – 2022-06-07

Studiemedel: Utbildningen är eftergymnasial och du söker studiemedel hos CSN.
Länk till CSN | Telefon till CSN: 0771–276 000

Avgift: I utbildningen ingår en dator. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 800 kr/ termin i serviceavgift. Avgiften inkluderar viss datorservice, särskild licensavgift för teckenspråks- och tolkprogram, internet, kopiering och utskrifter, vissa studieresor/besök och specialarrangemang. Du betalar själv för litteratur och särskilt tolk- och teckenspråksrelaterat material.

Kursansvarig: Carina Högberg, studierektor
E-post: carina.hogberg@sodertorn.fhsk.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Share This