TUFF

Hem E Kurser E Teckenspråksutbildning för föräldrar – TUFF

Västanviks folkhögskola tar över TUFF

Sedan den 1 januari 2024 ges Teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF) av Västanviks folkhögskola. Du hittar information om deras TUFF-verksamhet och ansökningsformulär på www.tuffkurs.nu eller på Västanviks folkhögskolas hemsida.

 

Turkosa serien

Södertörns folkhögskola tog under åren med TUFF-verksamhet fram två pedagogiska häften om teckenspråk. Häftena producerades med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Här hittar du mer information om häftena, som är fria att ladda ner och skriva ut.

 

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

citat 3

Engagerade lärare

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna