TUFF

TUFF – Teckenspråksutbildning för föräldrar!


TUFF-utbildningen är till för föräldrar som har barn som är beroende av teckenspråk för sin kommunikation. Utbildningen omfattar maximalt 240 timmar och undervisningen anordnas på de olika nivåerna: bas, fortsättning samt fördjupning.

 

Vem får gå på TUFF?

För att vara TUFF-berättigad ska föräldern ha gått Landstingets introduktionskurs i teckenspråk eller ha motsvarande kunskaper. Kontakta hörselhabiliteringen eller hörcentralen i det Landsting där du bor för att gå deras kurs.

Även andra som likställs med föräldrar kan antas till TUFF-utbildningen t.ex. den som är gift eller sambo med en TUFF-förälder.
Mor- och farföräldrar eller andra släktingar är inte berättigade att läsa TUFF, men de kan vara välkomna till Landstingets introduktionskurs i teckenspråk.

 

TUFF’s barnverksamhet med syskonundervisning

Under en del TUFF-kurser erbjuds barn och syskon mellan 1 och 17 år (som ej fyllt 18) att delta i vår barnverksamhet när föräldrarna har kurs. Teckenspråkiga barnledare tar hand om barnen. De yngre barnen 1-12 år, lär sig teckenspråk genom lek och de äldre 13-17 år, erbjuds även teckenspråksundervisning.

Barn som har resursperson/assistent till vardags måste ha med egen resursperson bekostad av hemkommunen till barnverksamheten.

 

SPSM’s informationsblad om TUFF

På svenska

På engelska

På arabiska

 

VAD VÅRA KURSDELTAGARE SÄGER:

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

citat 3

Engagerade lärare

Citat 2

Man trivs med en gång

Share This