TUFF

Välj den typ av kurs som passar dig

Du går utbildningen i din egen takt och du kan gå terminskurs eller intensivkurs samtidigt som du deltar i helgkurser och läger. Samtliga av våra kurser är öppna för föräldrar med annat modersmål än svenska.
 
Terminskurser. Vi har terminskurser på dag- eller kvällstid. Kursdeltagarna träffas en gång per vecka med två lektionstimmar varje gång. Vid terminskurserna har vi ingen barnverksamhet.

Intensivkurser i Stockholm. En intensivkurs innebär studier tre vardagar i sträck. Deltagare som bor för långt bort för att kunna pendla erbjuds boende. På de här kurserna erbjuds inte barnverksamhet.

Helg- och veckoläger. Vi anordnar helg- och veckoläger för hela familjen, de flesta med barnverksamhet och internatboende.

Temadagar och endagskurser. TUFF erbjuder ibland temadagar eller endagskurser då föräldrarna har undervisning och barnen deltar i barnverksamheten.

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

citat 3

Engagerade lärare

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna