TUFF

TUFF kurser – Höst och vinter 2021

Uppdaterat 2021-09-23

Viktig information
TUFF-kurserna kan ändras till distansundervisning på grund av Coronaviruset.

Besök oss gärna på Facebook: TUFF Södertörns Folkhögskola


 

Distans- och fjärrundervisning

TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
Ej barntillsyn

Kursstart vecka 33 t o m vecka 50

Distans- och fjärrundervisning
• Två timmar i veckan via internet (torsdagar)

– Distansundervisning (att lämna in uppgifter, att fåuppgifter och bearbeta dem självständigt)
– Fjärrundervisning (videosamtal, live)


 

Terminskurser

TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
Ej barntillsyn

…………………………………………………………………………………….

Terminskurser i Stockholm
Södertörns Folkhögskola, Årstaängsvägen 9, Stockholm

Kursstart: vecka 33 t o m vecka 50

• Måndagskvällar, kl. 17:30–19:30
Kursstart: 16 augusti

• En måndag i månaden, kl. 09:00–15:00
30 augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november, 20 december

…………………………………………………………………………………….

Terminskurs i Västerås
Växhuset ABF, Viktor Larssons plats 1, Västerås

Kursstart: vecka 33 t o m vecka 50

• En fredag i månaden, kl. 08:30-15:30
27 augusti, 24 september, 15 oktober,12 november, 10 december

…………………………………………………………………………………….

Terminskurs i Örebro
ABF, Fredsgatan 18, Örebro

Kursstart: vecka 34 t o m vecka 50

• Varannan onsdag (jämna veckor) kl. 10:15–15:15
Kursstart: 25 augusti


 

Temadagar

TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
Med barntillsyn

• Temadag i Västerås
Lördag 2 oktober kl. 09:00-16:00
Växhuset ABF, Viktor Larssons plats 1, Västerås

• Temadag i Västerås
Lördag 13 november kl. 09:00–16:00
Växhuset ABF, Viktor Larssons plats 1, Västerås

• Temadag i Stockholm
Lördag 11 september kl. 09:30-16:30
Plats informeras senare

• Temadag i Stockholm
Lördag 16 oktober kl. 09:30-16:30
Södertörns folkhögskola, Årstaängsvägen 9, Stockholm


 

Helgkurs

TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning

• Helgkurs på Väddö
Lördag 28 augusti – söndag 29 augusti
(med ankomst kvällen före)
Väddö folkhögskola, Grisslehamnsvägen 28, Väddö
Med boende och barntillsyn

• Helgkurs för pappor på Djurönäset
Lördag 25 september – söndag 26 september
(med ankomst kvällen före)
Djurönäsets kursgård, Seregårdsvägen 1, Djurshamn
Med boende. Ej barntillsyn

• Helgkurs för mammor på Djurönäset
Lördag 20 november – söndag 21 november
(med ankomst kvällen före)
Djurönäsets kursgård, Seregårdsvägen 1, Djurshamn
Med boende. Ej barntillsyn

• Adventkurs i Stockholm
Lördag 27 november – söndag 28 november
Södertörns folkhögskola, Årstaängsvägen 9, Stockholm
Med barntillsyn
Med möjlighet till boende för långväga deltagare

• Sagojul på Kolmårdens djurpark
Lördag 4 december – söndag 5 december
Kolmårdens djurpark, 618 92 Kolmården
En teckenspråkskurs för familjer i 2 dagar med logi och barnverksamhet.

OBS! Senast anmälningsdag för Sagojulen är den 29 oktober.
Begränsat antal platser.

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

citat 3

Engagerade lärare

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Share This