UNDERTEXTNING – PÅBYGGNADSKURS FÖR SKRIVTOLKAR

Bredda din kompetens med undertextning

Den här kursen riktar sig till dig som redan är examinerad skrivtolk och som vill bredda din kompetens till det närliggande området undertextning. Utbildningen är på 18 veckor, ges på heltid och på delvis distans.

Arbetsmarknaden för skrivtolkar har under de senaste åren genomgått stora förändringar, bland annat i och med att distanstolkning slagit igenom på bred front under pandemin. Samtidigt har också Webbtillgänglighetsdirektivet införts med krav på att myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ tillgängliggör innehållet på sina webbplatser. Direktivet har medfört att det nu råder stor efterfrågan på undertextare.

Här kan du, som redan har både vana och kunskaper i att omvandla det talade språket till skriftspråk, spela en stor roll. Den här kursen är en naturlig fortsättning och breddning av ditt yrke.

 

Antagningsvillkor

För att kunna antas till utbildningen ska du ha examen i skrivtolkning. Du ska även bifoga ett personligt brev med din ansökan som innehåller

 • Dina tidigare erfarenheter
 • Ditt eget syfte med kursen

Du måste ha tillgång till en egen dator med god internetuppkoppling, webbkamera samt mikrofon/högtalare för att kunna delta i fjärrundervisningen.

 

Upplägg

Undertextning – påbyggnadskurs för skrivtolkar är på 18 veckor och på heltid. Kursen ges på halvdistans, det vill säga fjärrundervisning och egna distansstudier, kombinerat med obligatoriska träffar. Träffarna sker på vår systerskola, Väddö folkhögskola, i Norrtälje kommun.

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 800 kr per termin i serviceavgift. Kost och logi vid kursträffar tillkommer.

 

Innehåll

Under kursen varvar vi eget arbete och fjärrundervisningar med kursträffar på vår systerskola, Väddö folkhögskola, i Norrtälje kommun. Kursträffarna sker vid kursstart, i mitten av kursen samt vid kursavslut. Vi ses fysiskt under den första vecka. Vi har genomgångar och diskuterar följande ämnen:

 • Undertextningens historia
 • Olika former av textning
 • Yrket, villkoren och branschen
 • Arbetsgivarna och kunderna
 • Grunderna i textning
 • Textningsprogramvara samt AI-stöd
 • Textningskonventioner
 • Genrer och språkliga regler
 • Redigering och rutiner

Genomgångarna och diskussionerna varvas med praktiska övningar och feedback.

Kursen fortsätter på delvis distans med bland annat textning av olika typer av program, egna uppgifter, workshops, gemensamma genomgångar och uppföljningar. Vi har webbinarier på fredagar. I slutet av kursen görs ett avslutningsarbete i samarbete med Svensk Medietext.

 

Kursmål och kursbevis

Efter fullgjord kurs ska du:

 • Ha förståelse för undertextning som yrke samt kännedom om branschens förutsättningar.
 • Ha kunskap inom den vanligaste programvaran vid professionell undertextning samt kompetens att använda dessa på ett säkert sätt.
 • Kunna redogöra för de yrkesetiska principerna vid undertextning.
 • Kunna redogöra för de vanligaste textningskonventionerna samt ha god kännedom om språkliga regler, genrer och rutiner vid undertextning.
 • Kunna redogöra för Webbdirektivet samt hur det påverkar undertextning som yrke.

Om du fullgjort kursen och uppfyllt kursmålen tilldelas du ett kursbevis som beskriver kursen mål, upplägg och omfattning. Om du inte uppnår kursmålen får du ett intyg.

 

Studiemedel

Undertextning – påbyggnadskurs för skrivtolkar berättigar till studiemedel via CSN (Centrala studiestödsnämnden) på gymnasial nivå. I utbildningsansökan anger du om du vill söka studiemedel men du måste själv fylla i en ansökan på CSN:s hemsida.

 

Ansökan och urval

Du ansöker till kursen digitalt och via vår administrativa plattform Schoolsoft. När du har klickat på ansökningslänken skickas du direkt till Schoolsoft, där loggar du in (eller skapar ett eget konto om du inte redan har ett) och kan sedan fylla i ansökningsformuläret enligt anvisningarna på skärmen.

Du ska bifoga ett personligt brev till din ansökan. I brevet berättar du om dina tidigare erfarenheter och ditt eget syfte med kursen. Du ska även bifoga intyg som styrker att du är examinerad skrivtolk. Vi har löpande antagning fram till kursstart.

Om skolan måste göra ett urval bland dig och andra sökande görs urvalet baserat på det personliga brevet. Skolan tittar på

 1. Din motivations- och ambitionsnivå
 2. Dina tidigare erfarenheter

Antagningsbesked skickas ut till din registrerade e-postadress. Det är skolan som bedömer dina förutsättningar att kunna tillgodogöra dig kursen.

 

Nästa antagningsomgång

Utbildningen har ingen antagning till höstterminen 2023. Nästa antagningsomgång planeras preliminärt till höstterminen 2024.

Kursfakta

Utbildningen har ingen antagning till höstterminen 2023

Kursstart: 15 augusti 2022

Sista ansökningsdag: Ansökan till höstterminen 2022 är stängd.

Kurslängd: 18 veckor

Omfattning: Heltid (100%)

Träffar: Obligatoriska träffar vid kursstart, i mitten av terminen och vid kursslut. Träffarna sker på vår systerskola, Väddö folkhögskola, i Norrtälje kommun.

Kursslut: 16 december 2022

Antagningsvillkor: Du ska vara examinerad skrivtolk och bifoga ett personligt brev med din ansökan.

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad på gymnasial nivå.

Kostnad: Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 800 kr per termin i serviceavgift. Kost och logi vid kursträffar tillkommer.

Kontakt:
Maria Laurin, kursansvarig
Telefon: 070-635 47 98
E-post: maria.laurin@sodertorn.fhsk.se

Facebook

Instagram

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

citat 3

Engagerade lärare

Citat 2

Man trivs med en gång