OM OSS

Hem E Om oss

Om skolan

Södertörns folkhögskola är en dagfolkhögskola som finns på två platser i Stockholms län. Båda platserna ligger centralt med goda kommunikationer. I Solna centrum hittar du Allmän kurs för dig som vill ha gymnasiebehörighet. I Liljeholmen i Stockholm ges en treårig utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt en ettårig utbildning i skrivtolkning. Ytterligare kortare kurser i tolkning och teckenspråk ges bl.a. till föräldrar med döva barn, TUFF, till dig som vill lära dig TSS, eller handledning för tolkar. Vi ger även en tvåårig yrkesutbildning till humanistisk socialpedagog i våra lokaler i Liljeholmen. Skolan erbjuder dessutom studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF).

Läs gärna mer för innehåll och upplägg för varje kurs.

Lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsvariationer och på tolkutbildningarna är alla teckenspråkiga.

Välkommen till Södertörns folkhögskola.

Share This