OM OSS

Hem E Om oss E Datapolicy

Data- och Internetpolicy för Södertörns folkhögskola

I och med att du tackat ja till en plats på skolan som studerande har du förbundit dig att följa skolans regler för data och internet.

 

Rättigheter

 • Skolan tillhandahåller fast förbindelse till Internet.
 • Skolan tillhanda håller ett Office365 konto med tillhörande e-postadress

 

Integritet

Skolan läser ej deltagares E-post eller loggar över korrespondens. Skolan efterforskar inte vilka www-sidor som besökts. Detta gäller under förutsättning att det ej finns misstanke om brott eller handlingar som allvarligt bryter mot denna policy.

 

Skyldigheter

Den studerande är personligt ansvarig för sina aktiviteter i skolans datanät och på Internet och tar ansvar för:

 • Vid användning av e-post, irc (chatt), nyhetsgrupper, e-postlistor och annan kommunikation mellan användare på skolan eller med personer utanför skolan skall respekt iakttagas.
 • Det är inte tillåtet att kränka, hota, könsdiskriminera eller på annat sätt förolämpa någon.
 • Att betrakta material som hittats på Internet med källkritisk blick.
 • Det är inte tillåtet att använda skolans internetuppkoppling för nedladdning av filer som inte hör till skolarbetet.
 • Det är inte tillåtet att efterforska eller använda sig av annans identitet. Man får inte dölja sin identitet, ej heller låna ut sin identitet till någon.
 • Det är inte tillåtet att installera några program på skolans datorer.
 • Att inte göra egna ingrepp i skolans datanät genom att manipulera hårdvara eller mjukvara

Texter, bilder, musik och dataprogram är skyddade enligt upphovsrättslagen. Material får inte spridas eller nyttjas utan tillstånd från den som har upphovsrätten. Den studerande ansvarar själv för att användning av material är förenligt med lagar och bestämmelser

Den studerande har ansvaret för att informera sig om vad som är tillåtet. Regelöverträdelse kan medföra ersättningsskyldighet, skadeståndsskyldighet eller prövning i rättssak. Överträdelsen medför förlust av behörigheten att använda skolans datorer och nätverk.

Skolan frånsäger sig allt ansvar för:

 • skada eller förlorad data som kan uppkomma av tekniskt eller annat fel
 • upphovsrätten eller andra rättigheter till material som läggs in i systemet

 

Avstängning

Den som bryter mot denna policy kan komma att helt eller delvis avstängas från användandet av skolans internet.