OM OSS

Hem E Om oss E Ekonomi/CSN

Vad kostar det att gå på folkhögskola?

Undervisningen är kostnadsfri, men läromedel, böcker och allt övrigt studiematerial samt studieresor bekostas av den studerande.
 

CSN

Samtliga kurser berättigar till studiemedel för studerande mellan 20 – 54 år.

Studerande på 16 – 20 år (t o m vårterminen det år du fyller 20 år) får statligt studiebidrag samt inackorderingstillägg, beroende på avståndet till hemorten. För studiebidrag behövs ingen ansökan. Inackorderingstillägg söks hos CSN.

Fr o m höstterminen det år du fyller 20 år kan du få statligt studiemedel.

När du ansöker om studiemedel hos CSN innebär det att:

  • CSN skickar en förifylld ansökningsblankett med personuppgifter och studieuppgifter till dig som svarat JA på frågan om du tänker söka studiemedel.
  • Ansökan skickas till dig ca två veckor efter det att du fått antagningsbesked från skolan.
  • Folkhögskolan lämnar uppgifter om dina studieresultat direkt till CSN. (Därför ska du inte bifoga CSN-blankett 2406 ”Redovisning av studieresultat” till din ansökan).

På sidan csn.se kan du själv räkna ut hur mycket du kan få i studiestöd.

 

Om du blir sjuk

Om du har CSN och blir sjuk kan du läsa hur du ska göra på CSN:s hemsida.