OM OSS

Hem E Om oss E Likabehandlingsplan mot kränkande särbehandling

Likabehandlingsplan mot kränkande särbehandling

 

Syftet med handlingsplanen är att:

 • Alla, studerande såväl som personal, ska veta vad som avses med kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.
 • Alla ska förstå att det finns ett gemensamt ansvar för att förhindra kränkande särbehandling.
 • Alla ska veta vem som ska kontaktas när man upptäcker eller utsätts för kränkande särbehandling.

 

Kränkande särbehandling innebär:

Upprepade nedvärderande ord och handlingar som riktas mot en person eller grupp. Kränkande särbehandling brukar benämnas antingen mobbing, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier samt sexuella trakasserier.

 
Exempel på kränkande särbehandling:

 • att inte tala med eller lyssna på den särbehandlade
 • att skvallra och/eller förtala någon
 • att strypa information
 • att kritisera eller förlöjliga någon inför andra

 
Exempel på sexuella trakasserier:

 • ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester och/eller tilltalsord
 • ”runda ord”, pornografiska bilder
 • nedsättande skämt avseende kön
 • tafsande eller annan ovälkommen medveten kroppsberöring
 • ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster

 

Hur gör man för att motverka/åtgärda kränkande särbehandling?

 • alla har ett gemensamt ansvar för att skapa en bra arbetsgemenskap
 • ingen ska behöva utsättas för andras negativa attityder och fördomar
 • alla ska motverka förtal och skvaller om kursdeltagare, kursledare och personal
 • alla har skyldighet att agera om kränkande särbehandling skulle förekomma, att inte agera uppfattas som att beteendet är accepterat
 • skolledning aktivt motverkar kränkande särbehandling inom skolan och behandlar anmäld kränkning snabbt, seriöst och konfidentiellt.

 

Vart vänder man sig om man själv eller någon annan utsätts för eller blir vittne till kränkande särbehandling?
 • Det bästa är att vända sig till den som kränker för att säga ifrån. Om detta inte hjälper eller om man inte törs, kan man vända sig till någon som man har förtroende för. Denna person kan vara antingen någon representant i antimobbinggruppen, skyddsombudet eller utbildningsledaren.
 • Vid behov kan skolan även bistå kursdeltagare, kursledare och personal genom att anlita utomstående person.