OM OSS

Hem E Om oss E Skolans pandemiarbete

Skolans pandemiarbete

Under största delen av 2020 förlades all undervisning till fjärr- och distansundervisning i syfte att motverka smittspridning av covid-19. Sedan början av höstterminen 2021 har skolan bedrivit undervisning på plats igen men anpassar verksamheten till smittläget och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Detta gäller för var och en som vistas på skolan:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Detta gäller alla. Först då du känner dig frisk kan du komma tillbaka till skolan.
  • Håll avstånd.
  • Använd handsprit och handskar i matsalen.
  • Undvik stora samlingar.
  • I lokaler med många studerande ska det finnas samordnade strategier för att undvika trängsel. (Samordnas av berörda kursansvariga.)
  • På Liljeholmen råder det fortfarande avskiljning mellan de två våningsplanen för våra deltagare.

Personal med administrativa uppgifter uppmanas att kombinera närvaro på skolan med fortsatt distansarbete. I största möjliga mån skall arbetsmöten ske på distans. Allt gäller tillsvidare tills annat meddelas.

 

Distansdeltagare välkomna – om du är frisk

Alla inbokade distansträffar ska preliminärt ske på plats på skolan. Viktigt att understryka är deltagagarens eget ansvar att inte medverka på träffen om du är sjuk.

 

Håll dig uppdaterad

Pandemin har ändrat karaktär men den pågår fortfarande. Det är allas ansvar att hålla sig uppdaterade om läget och om eventuella åtgärder. Håll koll på skolans hemsida och på folkhälsomyndighetens hemsidan.

 

Ta ansvar för att skydda dig själv och andra mot smittspridning

Som ovaccinerad bär du ett personligt ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper och personer 70 år och äldre.

 

Skydda dig med vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också en påfyllnadsdos för alla som är 18 år och äldre.

HÅLL AVSTÅND – TVÄTTA HÄNDERNA – STANNA HEMMA OM DU ÄR SJUK – VACCINERA DIG NU SÅ KAN VI VARA TILLSAMMANS SEN

Uppdaterat: 2022-06-15

Share This