OM OSS

Styrelsen

Stiftelsen Väddö och Södertörn folkhögskolor

Ordförande
Örjan Brinkman
E-post: orjan.brinkman@vaddo.fhsk.se

Styrelseledamöter
Maria Asplund Sandell
Peter Erickson
Joseph Nordgren
Kurt Pettersson

Suppleant
Vakant

Share This