SKRIVTOLK

Behörighet och urval

Krav för antagning

För att du ska kunna söka och antas till utbildningen gäller att du först måste uppfylla några grundläggande krav:

– Du ska ha fyllt minst 18 år
– Din ansökan ska vara fullständigt ifylld
– Du ska ha betyg från gymnasieutbildning (eller motsvarande)
– Du ska ha fullgod syn och hörsel
– Du ska ha varit drogfri i minst 2 år om det har funnits ett tidigare missbruk
– Du ska göra ett nätbaserat skrivhastighetsprov
– Du ska göra ett nätbaserat prov i svenska

Du måste även uppfylla några särskilda krav:

– Du ska skriva ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen
Du ska göra ytterligare ett skrivprov och en intervju på skolan eller på distans
– Skolan bedömer om du kan tillgodogöra dig utbildningen

 

Urvalskriterier – hur skolan väljer vem som får plats?

Om det finns fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller samtliga krav. Skolan väljer först de som:

– har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Om det fortfarande finns behov att göra urval prioriteras
– högsta enskilda poäng från de nätbaserade proven samt skrivhastighet
– tidigare högskolestudier
– erfarenhet från närliggande verksamhetsområden (journalist, sekreterare, annan tolkutbildning, m.fl.)
Den egna beskrivna motivationen att vilja gå utbildningen

Om antalet tillgängliga platser skulle vara fler än antalet antagna, kan villkorad antagning förekomma, vilket innebär att en sökande, som inte uppnått alla särskilda krav ska kunna visa att den har gjort det inom en viss tid.

Har du frågor kring utbildningen? Kontakta gärna huvudläraren i skrivtolkning Maria Laurin, e-post: maria.laurin@sodertorn.fhsk.se

Kursfakta

Skrivtolkutbildning på distans

Kursstart: 19 augusti 2019

Sista ansökningsdag: Ansökan är öppen fram till kursstart.

Träffar: Obligatoriska träffar sker varannan vecka.

Läsårstider 2019 – 2020
HT: 2019.08.19 – 2019.12.20
VT: 2020.01.07 – 2020.06.05

Studietakt: 100 %

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information besök csn.se eller ring 0771-276 000.

Avgift: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar 700 kr/ termin i serviceavgift.

Den studerande tillhandahåller egen PC och Qwerty-tangentbord. Mer information hittar du här: följ denna länk.

Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn och granskar utbildningens kvalitet.

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat 2

Man trivs med en gång

Share This