LÄRARASSISTENT

Stödet som skolan behöver!

Det behövs fler vuxna inom skolan och lärarna måste få mer tid till att fokusera på det pedagogiska. Här kommer du som lärarassistent in i bilden. Du fungerar som lärarens förlängda arm och hjälper till att skapa en lugn och trygg skolgång för eleverna.

Den här utbildningen är för dig som

 • är över 25 år
 • har gymnasiebehörighet eller motsvarande
 • är klar med Sfi D
 • ingår i jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) eller etableringsprogrammet
 • har erfarenhet från skolverksamhet.

Om utbildningen

Lärarassistent är en ettårig yrkesutbildning som anordnas av Södertörns folkhögskola i samarbete med Arbetsförmedlingen. Studierna är på heltid (40 timmar per vecka). I de här timmarna ingår lektioner, studiebesök, egen studietid samt praktik på en skola 2-3 dagar i veckan. Vi varvar teori med praktik under hela utbildningen, så att du får en gedigen grund att stå på inför ditt kommande yrke.

Under teoridelen kommer du bland annat att studera

 • den svenska skolan
 • pedagogik
 • psykologi
 • sociologi
 • kommunikation.

Praktiken är en viktig del av utbildningen. Det är här som du får de praktiska erfarenheterna och får prova på hur det är att arbeta som lärarassistent. Det är även här som du får möjlighet att praktisera de teoretiska kunskaperna som du lärt dig under teoridagarna. Du kan praktisera på lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet eller grundsärskola.

Efter utbildningen

Efter genomgången och godkänd utbildning får du ett utbildningsbevis. Därefter har du goda möjligheter att få jobb, då det behövs fler lärarassistenter på många orter i Sverige.

Ansökan

Ansökan görs till anna.persson@sodertorn.fhsk.se eller via din handläggare på Arbetsförmedlingen. I ansökan bifogar du ett kort personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill bli lärarassistent. Du kallas därefter till intervju och då tar du med dig

 • kopior av skolbetyg
 • kopior av praktikbetyg/arbetsintyg.

Innan beslut fattas måste du beställa och lämna in ett utdrag från belastningsregistret för skola till din handläggare på Arbetsförmedlingen. Du beställer ditt utdrag själv via polismyndighetens hemsida.

Kursfakta

Kursstart: 16 april 2018

Plats: Skytteholmsvägen 2, Solna

Studietakt: 100 %

Kurslängd: 1 år

Läsår: 16 april – 13 juli och 30 juli – 12 april.

Ansökan: Skicka ansökan till anna.persson@sodertorn.fhsk.se eller sök via din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Kontaktperson: Anna Leander, e-post: anna.leander@allmankurs.se, tfn: 0176-528 25.

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

citat 3

Engagerade lärare

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Share This