TECKENSPRÅKSTOLK
OCH DÖVBLINDSTOLK

Behörighet och urval

Krav för antagning

För att du ska kunna söka och antas till utbildningen gäller att du först måste uppfylla några grundläggande krav:

– Du ska ha fyllt minst 18 år
– Din ansökan ska vara fullständigt ifylld
– Du ska ha gymnasieutbildning (eller motsvarande)
– Du ska ha varit drogfri i minst 2 år om det har funnits ett tidigare missbruk

Du måste även uppfylla några särskilda krav:
– Skriva ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen
– Skolan bedömer om du kan tillgodogöra dig utbildningen

 

Urvalskriterier – hur skolan väljer vem som får plats?

Om det finns fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller samtliga krav. Skolan väljer först de som:

– har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Om det fortfarande finns behov att göra urval prioriteras i följande ordning:

– den som bedöms vara särskilt motiverad och representerar en underdimensionerad tolkgrupp i dövsamfundet
– tidigare högskolestudier

Om antalet tillgängliga platser skulle vara fler än antalet antagna, kan villkorad antagning förekomma, vilket innebär att en sökande, som inte uppnått alla krav ska kunna visa att den har gjort det inom en viss tid.

 

Har du frågor?

Kontakta gärna studierektor Karin Zetterman, e-post: karin.zetterman@sodertorn.fhsk.se

Kursfakta

Teckenspråks- och dövblindtolk har ingen antagning till höstterminen 2023

Utbildningslängd: Upp till tre år.

Upplägg: Heltidsstudier med möjlighet till anpassning efter den studerandes förutsättningar. Vissa helger och kvällar kan ingå.

Kursstart: Utbildningen har ingen antagning till höstterminen 2023.

Sista ansökningsdag: Det går inte att söka till höstterminen 2023.

Studiemedel: Utbildningen är eftergymnasial och du söker studiemedel hos CSN.
Länk till CSN | Telefon till CSN: 0771–276 000

Avgift: I utbildningen ingår en dator. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 800 kr/ termin i serviceavgift. Avgiften inkluderar viss datorservice, särskild licensavgift för teckenspråks- och tolkprogram, internet, kopiering och utskrifter, vissa studieresor/besök och specialarrangemang. Du betalar själv för litteratur och särskilt tolk- och teckenspråksrelaterat material.

Kursansvarig: Karin Zetterman, studierektor
E-post: karin.zetterman@sodertorn.fhsk.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 2

Man trivs med en gång

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Share This