SKRIVTOLK

Tolka tal till text!

Tycker du om att skriva? Vill du arbeta med människor? Vill du ha hela samhället som din arbetsplats? Bli skrivtolk!

Att arbeta som skrivtolk

Som skrivtolk tolkar du simultant mellan talad och skriven svenska för personer som är hörselskadade eller döva. Du tolkar i många situationer som t ex vid föreläsningar, möten och konferenser, i vardagssituationer som läkarbesök och i föreningslivet men också vid högtider som t ex bröllop. Alla ställen där människor möts och behöver kommunicera är din arbetsplats.

Arbetsmarknad

Det råder olika behov i landet på kvalificerade skrivtolkar. Kontakta gärna något av landstingens tolkcentraler för döva och hörselskadade för mer information.

Lämpliga förkunskaper

För att ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen till skrivtolk bör du som söker ha god språkbehärskning avseende skriven svenska, ha god skrivhastighet vid Qwerty-tangentbord, ha god allmänbildning, ha nyfikenhet och viljan att arbeta med människor, samt ha motorisk och kognitiv simultankapacitet för att kunna lyssna och samtidigt skriva. Att arbeta som tolk handlar inte bara om att arbeta med språk utan med människor som använder språk. Därför är förmågan att reflektera över sin egen roll i grupper, kunna se andras behov och ta hänsyn till dem, kunna ge andra utrymme, och ha förmågan att dela med sig av åsikter och kunskaper även önskvärda förkunskaper.

Hur fort kan du skriva? Testa här

Kursfakta

Sista ansökningsdag: Vi tar emot ansökningar fram till kursstart så länge det finns möjlighet att bli antagen.

Kursstart: 22 januari 2018
Är du intresserad av en distansutbildning –  ange det i din ansökan

Läsårstider:
VT: 2018.01.22 – 2018.06.22
HT: 2018.08.20 – 2018.12.21

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad. För mer information besök csn.se eller ring 0771-276 000.

Avgift: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar 700 kr/ termin i serviceavgift.

Myndigheten för yrkeshögskolan utövar tillsyn och granskar utbildningens kvalitet.

Facebook

Instagram

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

citat 3

Engagerade lärare

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Share This